Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Baza pytań i odpowiedzi

Pytania ogólne

1. Kto może zostać uczestnikiem Uniwersytetu Otwartego UAM?

Uczestnikiem kursów może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania.

2. W jaki sposób mogę zapisać się na kurs?

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są przy pomocy Internetowego Systemu Obsługi Słuchacza, poprzez stronę internetową uo.amu.edu.pl. Jeżeli Uczestnik nie posiada dostępu do Internetu i adresu poczty elektronicznej, może zapisać się na kurs w biurze wypełniając deklarację w wersji papierowej.

3. Co decyduje o przyjęciu na kurs?

O zakwalifikowaniu Uczestnika na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc oraz terminowe uiszczenie należnej opłaty.

4. W jaki sposób będę informowany o sprawach związanych z kursem?

Uczestnik będzie informowany o wszystkich kwestiach organizacyjnych za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Słuchacza. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada dostępu do internetu i adresu poczty elektronicznej, zobowiązany jest do regularnego kontaktu z biurem.

5. Chcę zrezygnować z kursu przed jego rozpoczęciem, a wniosłem już opłatę – czy mam prawo do jej zwrotu?

Tak, w przypadku zgłoszenia pisemnej rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty w całości

6. Chcę zrezygnować z kursu już po jego rozpoczęciu – czy mam prawo do zwrotu wniesionej opłaty?

Tak, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć pomniejszonej o koszty organizacji Kursu poniesione przez Uniwersytet  w wysokości przypadającej na pojedynczego Uczestnika Kursu.

Koszty organizacji kursu przypadające na jednego uczestnika nie mogą przekroczyć 20% wniesionej opłaty za kurs.

Zobacz również: