Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Oferta kursów

Nauki humanistyczne
Nauki prawno-społeczne
Nauki przyrodnicze i ścisłe

Nauki humanistyczne

Angielska terminologia prawnicza

dr Magdalena Perdek

Zapisy zakończone

Elementy Analizy Transakcyjnej i porozumienie bez przemocy

dr Przemysław Strzyżyński

Zapisy zakończone

Gramatyka języka angielskiego poziom B2 i C1. Ujęcie tłumaczeniowe

dr Anna Szczepaniak-Kozak

Zapisy zakończone

Intensywny trening językowy na poziomie B1: język angielski

mgr Agnieszka Skwarek
mgr Kamilla Kędzierska-Kolendo

Zapisy zakończone

ZAJĘCIA W COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH

Intensywny trening językowy na poziomie B2: język angielski

mgr Agnieszka Skwarek
mgr Kamilla Kędzierska-Kolendo

Zapisy zakończone

ZAJĘCIA W COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH

Jak rozwijać własny potencjał, intelektualny i duchowy?

dr Elżbieta Kotkowska

Zapisy zakończone

Jak zmienia się język

dr hab. Marcin Krygier

Zapisy zakończone

Język hiszpański dla średniozaawansowanych (B2)

dr Raul Fernández Jódar

Zapisy zakończone

Język hiszpański dla zaawansowanych (C1)

dr Raul Fernández Jódar

Zapisy zakończone

Język i komunikacja w ochronie zdrowia

prof. UAM Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak
dr Magdalena Zabielska
mgr Bartłomiej Kruk

Zapisy zakończone

Język niemiecki specjalistyczny: dział personalny

dr Joanna Kic-Drgas

Zapisy zakończone

Język niemiecki specjalistyczny: prezentacje

dr Joanna Kic-Drgas

Zapisy zakończone

Język niemiecki specjalistyczny: rozmowa kwalifikacyjna

dr Joanna Kic-Drgas

Zapisy zakończone

Języki mniejszości i języki regionalne w Europie

prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz

Zapisy zakończone

Kolory i smaki świata czyli jego różne oblicza

prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki

Zapisy zakończone

Kształtowanie się ukraińskiej tożsamości i narodu

prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki

Zapisy zakończone

Kurs języka niderlandzkiego

mgr Małgorzata Łyczykowska

Zapisy zakończone

Miłość w kulturze starożytnych Greków i Rzymian

dr Paweł Sawiński

Zapisy zakończone

Niemiecka korespondencja handlowa

dr Karolina Kęsicka

Zapisy zakończone

Niemiecki język specjalistyczny z zakresu ekonomii

dr Joanna Kic-Drgas

Zapisy zakończone

Niemiecki język specjalistyczny z zakresu motoryzacji

dr Joanna Kic-Drgas

Zapisy zakończone

Opieka nad chorymi i starszymi: perspektywa teologiczna.

ks. prof. UAM Mirosław Gogolik

Zapisy zakończone

Portugalski brazylijski - pierwsze kroki

dr Sylwia Mikołajczak

Zapisy zakończone

Success in the modern labour market

mgr Katarzyna Czajkowska

Zapisy zakończone

Sukces na nowoczesnym rynku pracy

mgr Katarzyna Czajkowska

Zapisy zakończone

Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie: warsztat podstawowy tłumacza

dr Anna Szczepaniak-Kozak

Zapisy zakończone

Wielkopolska w najnowszych dziejach Polski

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

Zapisy zakończone

Wprowadzenie do psychologii muzyki

dr hab. Piotr Podlipniak

Zapisy zakończone

Zarządzanie projektem artystycznym

dr Agata Siwiak
mgr Magdalena Pałka

Zapisy zakończone

Nauki prawno-społeczne

Człowiek i zwierzęta: relacje międzygatunkowe

prof. UAM Hanna Mamzer

Zapisy zakończone

Debaty oksfordzkie jako forma kulturalnej wymiany poglądów

dr Marcin Łukaszewski

Zapisy zakończone

Granice wolności słowa we współczesnej demokracji

dr Michał Urbańczyk

Zapisy zakończone

Koniec demokracji? Wprowadzenie do polityki ustrojowej

dr Stanisław Zyborowicz

Zapisy zakończone

(Nie)pamięć społeczna...

dr Joanna Kałużna

Zapisy zakończone

Poznaj swoje prawa. Podstawy prawa antydyskryminacyjnego

dr Julia Wojnowska-Radzińska

Zapisy zakończone

Praktyka wystąpień publicznych

prof. UAM Hanna Mamzer

Zapisy zakończone

Psychologiczne podstawy zachowań ludzi

prof. UAM Hanna Mamzer

Zapisy zakończone

Public Relations

prof. UAM Dorota Piontek

Zapisy zakończone

Różnice kulturowe we współczesnym świecie

prof. UAM Hanna Mamzer

Zapisy zakończone

Spadek. Dziedziczenie. Testament.

prof. UAM Joanna Haberko

Zapisy zakończone

Strategie marketingu politycznego w teorii i w praktyce

dr hab. Krzysztof Hajder

Zapisy zakończone

Systemy wyborcze w Polsce i Europie

dr Michał Urbańczyk

Zapisy zakończone

Sztuka nie zna granic

prof. dr hab. Jędrzej Stępak

Zapisy zakończone

Technika wojskowa. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

dr inż. Anatol Czaban
dr Rafał Kamprowski
prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Zapisy zakończone

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Analiza chemiczna kultury i sztuki

dr Grzegorz Krzyśko

Zapisy zakończone

Fizyka medyczna XXI wieku

prof.dr hab. Ryszard Krzyminiewski

Zapisy zakończone

Funkcje i równania

dr Marcin Borkowski

Zapisy zakończone

Google Drive w edukacji

mgr Mateusz Jekiel
mgr Kamil Malarski

Zapisy zakończone

Inteligentne cząsteczki zmieniają nasze życie i środowisko

prof. Grzegorz Schroeder

Zapisy zakończone

Język SQL - kurs podstawowy

dr inż. Anna Stachowiak

Zapisy zakończone

Klastry i środowisko rozproszone

dr Lech Dębski

Zapisy zakończone

Kurs Ogrodniczy

mgr inż. Beata Grabowska
mgr Joanna Jaskulska
mgr inż. Ewa Kazimierczak-Grygiel
mgr inż Grażyna Naser

Zapisy zakończone

Perfumeria ósmą dziedziną sztuki - od syntezy do analizy

prof. Izabela Nowak

Zapisy zakończone

Praktyczne laboratoria z systemu Linux

dr Lech Dębski

Zapisy zakończone

Praktyczne laboratoria z systemu Windows

dr Lech Dębski

Zapisy zakończone

Preparatyka kosmetyków - podstawy

prof. Izabela Nowak

Zapisy zakończone

Promieniotwórczość: jej odkrycie i zastosowanie.

dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak

Zapisy zakończone

Różnorodność owadów wodnych Polski

dr Marek Przewoźny

Zapisy zakończone

Sekrety grzybowego świata

prof. UAM dr hab. Marlena Lembicz
dr Karolina Górzyńska
mgr Martyna Dominiak

Zapisy zakończone

Tajemnice kosmosu. Najnowsze osiągnięcia nauki.

prof. UAM Henryk Drozdowski

Zapisy zakończone

Zdrowy głos. Zawodowe użycie i profilaktyka zaburzeń głosu.

prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
dr Joanna Piech-Sławecka

Zapisy zakończone