Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Alchemia relacji. Jak zrozumieć siebie i ludzi, z którymi żyjemy i pracujemy

Prowadzący: mgr Kamila Mazurek, prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 16:45 - 20:45
2. czwartek 11.04.2024 16:45 - 20:45
3. czwartek 18.04.2024 16:45 - 20:45
4. czwartek 25.04.2024 16:45 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi z obszaru budowania relacji międzyludzkich opartych na porozumieniu. Uczestnictwo w kursie pogłębia rozumienie mechanizmów zachodzących w sferze własnych myśli, uczuć i działań oraz ukazuje ich wpływ na związki z innymi ludźmi.

Kurs pomaga znaleźć odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 • jak osiągnąć lepsze efekty w relacjach z innymi ludźmi
 • jak wyrażać siebie i swoje potrzeby w kontakcie z otoczeniem oraz jak tworzyć przestrzeń, w której mogą wyrażać się inni
 • jak ze spokojem przyjmować oceny i krytykę
 • jak korzystać z empatii w relacjach prywatnych i zawodowych
 • jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty w swoim otoczeniu

Dodatkowo kurs umożliwia słuchaczom poznanie psychologicznej koncepcji motywacji wewnętrznej opracowanej przez prof. Stevena Reissa, przydatnej wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi i ich indywidualnym potencjałem np. w edukacji, w biznesie. Koncepcja ma zastosowanie zarówno w komunikacji jak i w zarządzaniu różnorodnością zasobów i talentów w zespołach.

Tematyka kursu

 • Kluczowe rozróżnienia w porozumieniu:
 • co przeszkadza w komunikowaniu się, co powoduje brak zrozumienia i frustrację w relacjach
 • co wspiera kontakt, dialog i budowanie wartościowych relacji
 • Model 4 kroków w kierunku porozumienia
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • Empatia dla siebie i dla innych oraz jej znaczenie w budowaniu kontaktu ze sobą i z drugim człowiekiem
 • Podobieństwa i różnice między ludźmi – z czego wynikają, na czym polegają i jak z nich czerpać w relacjach
 • Zasady skutecznego działania w reakcji na bieżące wyzwania w relacjach
 • Rozwijanie zasobów i talentów z uwzględnieniem wewnętrznej motywacji

Efekty uczenia się

Słuchacz po ukończeniu kursu ma wiedzę z zakresu skutecznej komunikacji, mającej wpływ na jakość kontaktu i relacji  w życiu codziennym -prywatnym i zawodowym, w szczególności poprzez umiejętność:

 • tworzenia przestrzeni do współpracy i współdziałania w środowiskach wewnętrznie zróżnicowanych ( np. pokoleniowo, kulturowo, społecznie, osobowościowo)
 • budowania relacji opartych na bezpieczeństwie i zaufaniu, przy jednoczesnym poszanowaniu granic i uznaniu potrzeb każdej ze stron
 • porozumiewania się z innymi nawet w sytuacji silnych emocji czy odmiennych poglądów
 • rozpoznawania intencji udzielania informacji zwrotnej
 • budowania i wdrażania kultury informacji zwrotnej
 • rozwiązywania konfliktów
 • kontaktowania się z uczuciami i potrzebami
 • przełamywania schematów myślenia

Ponadto potrafi zadbać o swoje indywidualne zasoby i życiowy dobrostan, a także świadomie wspierać  innych w rozwijaniu swojego potencjału i talentu. Korzysta z wewnętrznej motywacji dla potrzeb własnego rozwoju oraz potrafi kształtować proces grupowy w sposób umożliwiający aktywację wewnętrznej motywacji poszczególnych członków zespołu.

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone głównie z użyciem różnorodnych form warsztatowych i ćwiczeń. Nauka odbywa się poprzez interakcje w parach, podgrupach, dyskusje, analizę case studies i trening wyobrażeniowy.  Dodatkowo słuchaczom są przekazywane informacje w formie mini wykładów autorskich.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca projektowa.