Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Alegorie, atrybuty, symbole w sztuce sakralnej i religijnej

Prowadzący: dr Justyna Sprutta


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.04.2024 17:45 - 20:45
2. środa 17.04.2024 17:45 - 20:45
3. środa 24.04.2024 17:45 - 20:45
4. środa 22.05.2024 17:45 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- przybliżenie znaczeń symboli i alegorii

- zapoznanie z atrybutami świętych oraz ze znaczeniami tych atrybutów

- umiejętność interpretacji postaci i wydarzeń w oparciu o symbole, alegorie i atrybuty

- umiejętność integralnego opisu dzieła sztuki

Tematyka kursu

- pojęcia: symbol, alegoria, atrybut

- wybrane, popularne w sztuce sakralnej i religijnej symbole i alegorie

- atrybuty świętych

- interpretacja dzieł sztuki w oparciu o symbole i alegorie

- identyfikacja świętych w oparciu o ich atrybuty

Efekty uczenia się

- słuchacz/ka zna znaczenia rozmaitych symboli i alegorii obecnych w sztuce sakralnej i religijnej

- słuchacz /ka potrafi zidentyfikować postacie w oparciu o atrybuty i zna znaczenia tych atrybutów

- słuchacz /ka zna potrafi szczegółowo opisać dzieło sztuki ze szczególnym uwzględnieniem symboli, alegorii i atrybutów

Metody pracy

- wykład

- dyskusja

- multimedia (prezentacja)

- ćwiczeniowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- wykonanie opisu dzieła sztuki w oparciu o atrybuty, symbole i alegorie