Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Archiwa wyodrębnione w latach 1944-2023 (historia, zasób, bezprawne niszczenie materiałów archiwalnych, zasady udostępniania zasobu i zarządzanie niej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Rafał Galuba


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 16:45 - 18:15
2. środa 10.04.2024 16:45 - 18:15
3. środa 17.04.2024 16:45 - 18:15
4. środa 24.04.2024 16:45 - 18:15
5. środa 8.05.2024 16:45 - 18:15
6. środa 15.05.2024 16:45 - 18:15
7. środa 22.05.2024 16:45 - 18:15
8. środa 29.05.2024 16:45 - 18:15
9. środa 5.06.2024 16:45 - 18:15
10. środa 12.06.2024 16:45 - 18:15
11. środa 19.06.2024 16:45 - 18:15
12. środa 26.06.2024 16:45 - 18:15
13. środa 3.07.2024 16:45 - 18:15
14. środa 10.07.2024 16:45 - 18:15
15. środa 17.07.2024 16:45 - 18:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

1 przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie: ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i III Rzeczypospolitej Polskiej, zadania administracji państwowej (rządowej) w PRL i III RP, narodowego zasobu archiwalnego (państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego), organizacji państwowej sieci archiwalnej, zadań archiwów państwowych i wyodrębnionych, rozmieszczenia narodowego zasobu archiwalnego

C2 przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)

C3 wyjaśnienie niektórych pojęć: archiwum państwowe, archiwum wyodrębnione, archiwum zakładowe, składnica akt, informacja niejawna, zarządzanie dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi, kancelaria, osoba uprawniona

C4 przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej oraz ochronny innych tajemnic ustawowo chronionych

C5 wyjaśnienie genezy utworzenia archiwów wyodrębnionych oraz ich roli w zarządzaniu państwowym zasobem archiwalnym w PRL i III RP

C6 poznanie podstawy prawnej, zadań, organizacji, zasobu oraz przyczyn bezprawnego niszczenia materiałów archiwalnych

C7 rozwinięcie zdolności oraz umiejętności prawidłowej oceny, interpretacji i krytycznej oceny przepisów polskiego prawa archiwalnego

C8 przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej oraz ochronny innych tajemnic ustawowo chronionych

Tematyka kursu

 1. Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i III Rzeczypospolitej Polskiej, zadania administracji państwowej (rządowej) w PRL i III RP
 2. Podstawy prawne działalności archiwalnej w PRL I III RP, periodyzacja polskiego prawa archiwalnego
 3. Wyjaśnienie niektórych pojęć: narodowy zasób archiwalny, państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny, państwowa sieć archiwalna, działalność archiwalna (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych) dokument elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny
 4. Wyjaśnienie niektórych pojęć: archiwum państwowe, archiwum wyodrębnione, archiwum zakładowe, składnica akt, informacja niejawna, zarządzanie dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi, kancelaria, osoba uprawniona
 5. Organizacja państwowej sieci archiwalnej, zadania archiwów państwowych, wyodrębnionych, zakładowych i składnic akt
 6. Przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)
 7. Przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)
 8. Przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)
 9. Przekazanie najważniejszych przepisów polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)
 10. Zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych
 11. Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie niejawnej dokumentacji niearchiwalnej i niejawnych materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych
 12. Zarządzanie dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi w systemach do elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach wyodrębnionych
 13. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w archiwach wyodrębnionych
 14. Bezprawne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych
 15. Dokumentacja czynności operacyjno- rozpoznawczej w archiwach wyodrębnionych

Efekty uczenia się

 1. Zna najważniejsze założenia ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i III Rzeczypospolitej Polskiej, zadania administracji państwowej (rządowej) w PRL i III RP
 2. Zna najważniejsze podstawy prawne działalności archiwalnej w PRL I III RP i periodyzację polskiego prawa archiwalnego
 3. Zna niektóre pojęcia z archiwistyki: narodowy zasób archiwalny, państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny, państwowa sieć archiwalna, działalność archiwalna (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji, archiwum państwowe, archiwum wyodrębnione, archiwum zakładowe, składnica akt, informacja niejawna, zarządzanie dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi, kancelaria, osoba uprawniona niearchiwalnej i materiałów archiwalnych) dokument elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny
 4. Zna organizację państwowej sieci archiwalnej oraz zadania archiwów państwowych, wyodrębnionych, zakładowych i składnic akt
 5. Zna najważniejsze przepisy polskiego prawa w zakresie działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych)
 6. Zna zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych
 7. Zna najważniejsze zasady gromadzenia, przechowywania, zabezpieczenia, opracowania, udostępniania niejawnej dokumentacji niearchiwalnej i niejawnych materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych
 8. Zna najważniejsze zasady zarządzanie dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi w systemach do elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach wyodrębnionych
 9. Zna najważniejsze zasady bezpieczeństwo teleinformatyczne w archiwach wyodrębnionych
 10. Zna najważniejsze przyczyny bezprawnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych
 11. Zna najważniejsze zasady zarządzania dokumentacją czynności operacyjno- rozpoznawczej w archiwach wyodrębnionych

Metody pracy

 1. Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 2. Wykład problemowy
 3. Praca z tekstem

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 1. Egzamin pisemny
 2. Egzamin z „otwartą książką”