Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Communicative Business English (Poziom C1)

Prowadzący: mgr Natika Puthran


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 17:00 - 19:15
2. środa 10.04.2024 17:00 - 19:15
3. środa 17.04.2024 17:00 - 19:15
4. środa 24.04.2024 17:00 - 19:15
5. środa 8.05.2024 17:00 - 19:15
6. środa 15.05.2024 17:00 - 19:15
7. środa 22.05.2024 17:00 - 19:15
8. środa 29.05.2024 17:00 - 19:15
9. środa 5.06.2024 17:00 - 19:15
10. środa 12.06.2024 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs zwiększa umiejętności komunikacyjne zaawansowanych słuchaczy w miejscu pracy, rozwijając pewność siebie i efektywność. Uczestnicy zdobywają umiejętność poruszania się w globalnych scenariuszach biznesowych poprzez rozwijanie wiedzy lingwistycznej związanej z słownictwem, zwrotami, frazami i funkcjami komunikacyjnymi. Program skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności językowych do natychmiastowego zastosowania w rzeczywistych sytuacjach zawodowych.

UWAGA! Do ceny kursu doliczyć należy koszty zakupu podręcznika kursowego: Business Result: Advanced: 2nd Edition, Student's Book with Online Practice.

Tematyka kursu

 1. Praca w międzynarodowych zespołach: prezentacja wyników badań, wyrażanie wątpliwości, przekonywanie.
 2. Ścieżki kariery: prowadzenie dyskusji, dzielenie się pomysłami, wyjaśnianie swojej opinii, przekazywanie swojego punktu widzenia.
 3. Kultura korporacyjna: praktyki zawodowe, prowadzenie formalnych prezentacji (kluczowe zwroty i wskazówki).
 4. Radzenie sobie i wdrażanie zmian: słownictwo, zwroty, dyskusja.
 5. Zarządzanie kryzysem korporacyjnym: efektywne spotkania online, nawiązywanie relacji i ułatwianie rozmów.
 6. Bycie członkiem zespołu: radzenie sobie z konfliktami, negocjacje, reagowanie na feedback, podkreślanie.
 7. Innowacje w biznesie: burza mózgów, wyjaśnianie i ocenianie pomysłów.
 8. Etyka w biznesie: etyczna konsumpcja i gospodarka współdzielenia.
 9. Spekulacje na temat przyszłości i wykazywanie zrozumienia w rozmowach.
 10. Wyrażanie postaw wobec przeszłości, spekulowanie na temat przyszłych zmian.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu, słuchacz będzie w stanie:

 • Skutecznie komunikować się w różnych kontekstach biznesowych, używając odpowiedniego słownictwa, zwrotów i fraz związanych z biznesem.
 • Skutecznie prezentować wyniki badań i wyrażać wątpliwości podczas spotkań.
 • Zręcznie zarządzać dyskusjami w pracy i klarownie dzielić się pomysłami.
 • Rozumieć praktyki zawodowe w międzynarodowej kulturze korporacyjnej i pewnie prowadzić formalne prezentacje.
 • Posiąść słownictwo do dyskusji i wdrażania zmian w miejscu pracy.
 • Przeprowadzać efektywne spotkania online i budować relacje.
 • Demonstrować umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjacyjne.
 • Uczestniczyć w udanych sesjach burzy mózgów oraz jasno wyjaśniać i oceniać innowacyjne pomysły.
 • Rozwijać umiejętność spekulacji na temat przyszłości i wykazywać zrozumienie w rozmowach.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone w języku angielskim w formie warsztatów, obejmujące:

 • Indywidualne, parowe i grupowe aktywności
 • Odgrywanie scenek
 • Krótkie prezentacje
 • Angażujące dyskusje
 • Regularne zadania domowe

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie testu składający się z egzaminu pisemnego i ustnego.