Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Curso elemental- kurs j. hiszpańskiego A1 (kontynuacja po 20h)

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.04.2024 18:00 - 19:30
2. czwartek 25.04.2024 18:00 - 19:30
3. czwartek 9.05.2024 18:00 - 19:30
4. czwartek 16.05.2024 18:00 - 19:30
5. czwartek 23.05.2024 18:00 - 19:30
6. czwartek 6.06.2024 18:00 - 19:30
7. czwartek 13.06.2024 18:00 - 19:30
8. czwartek 20.06.2024 18:00 - 19:30
9. czwartek 27.06.2024 18:00 - 19:30
10. czwartek 4.07.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które miały niewielki  kontakt z j. hiszpańskim  (znają, jednak, zasady wymowy i pisowni oraz potrafią budować proste zdania i pytania) i chciałyby kontynuować przygodę z językiem Cervantesa w przyjaznej atmosferze, pod okiem nauczyciela. Słuchacze będą zdobywać kolejne narzędzia potrzebne do formułowania prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego oraz zadawania pytań. Nauka słówek i reguł gramatycznych będzie osadzona w rzeczywistych sytuacjach, co przyspieszy proces zapamiętywania nowych treści. Słuchacze poznają interesujące fakty dotyczące kultury krajów hispanojęzycznych. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację.

Tematyka kursu

Tematyka zajęć odpowiada poziomowi A1.1 i obejmuje:

 

- moje miasto, okolica (miejsca i usługi, budynki handlowe, lokalizowanie miejsc)

 

- moje mieszkanie ( podst. wyposażenie domu , ogłoszenia , przyimki i wyrażenia przyimkowe miejsca)

 

- użycie i porównanie czasowników: estar, haber i tener

 

- odmiana czasowników regularnych (I, II i III koniugacja) i podstawowych nieregularnych w trybie oznajmującym w czasie teraźniejszym Presente de Indicativo

 

- zaimki pytajne: dónde, qué, cuánto/a/os/as

 

- środki transportu

 

- pytanie o drogę/ udzielanie informacji o drogę ( + wyrażenia porządkujące wypowiedź: primero, luego, después, al final)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową. Będzie rozumiał bardzo proste wypowiedzi, będzie znał podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Będzie wiedział jak formułować pytania dotyczące najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na nie. Będzie rozumiał krótkie teksty z życia codziennego o prostej strukturze na temat wydarzeń z życia codziennego oraz rozpozna najważniejsze informacje w prostych komunikatach.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie. Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej, czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy objęte kursem. Kluczowe będzie zainspirowanie uczących się do poszerzania wiedzy, pogłębiania zainteresowania, a przede wszystkim ośmielenie do tworzenia pierwszych wypowiedzi w obcym języku. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia: materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne, wybrane elementy z podręczników do nauki j.hiszp., ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.