Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Emisja głosu dla każdego. Sztuka prawidłowego posługiwania się narządem głosu- kurs dla początkujących

Prowadzący: mgr Wiktor Plust


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 5.04.2024 18:00 - 19:30
2. sobota 6.04.2024 18:00 - 19:30
3. piątek 12.04.2024 18:00 - 19:30
4. sobota 13.04.2024 18:00 - 19:30
5. piątek 19.04.2024 18:00 - 19:30
6. sobota 20.04.2024 18:00 - 19:30
7. piątek 26.04.2024 18:00 - 19:30
8. sobota 27.04.2024 18:00 - 19:30
9. piątek 10.05.2024 18:00 - 19:30
10. sobota 11.05.2024 18:00 - 19:30
11. piątek 17.05.2024 18:00 - 19:30
12. sobota 18.05.2024 18:00 - 19:30
13. piątek 24.05.2024 18:00 - 19:30
14. sobota 25.05.2024 18:00 - 19:30
15. piątek 31.05.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad  warunkujących prawidłowy tor oddechowy, właściwą dykcję oraz aktywną pracę narządów artykulacyjnych w procesie fonacji.

Tematyka kursu

Omówienie budowy i funkcji narządów odgrywających istotną rolę w emisji głosu                                 i artykulacji

* Budowa aparatu fonacyjnego: krtani, więzadeł głosowych: zasady ich funkcjonowania

* Rola aparatu oddechowego, mięśni oddechowych

* Znaczenie aparatu artykulacyjnego, komór rezonacyjnych nasady (jamy gardłowej, ustnej, nosowej, zatok przynosowych)

* Emisja głosu jako skoordynowane czynności oddychania, fonacji i artykulacji

* Przykłady i przyczyny zaburzeń emisji głosu

* Optymalna pozycja postawy ciała; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia powiązania mechaniki artykulacyjnej z podparciem oddechowym (apoggio); wyraźna artykulacja samogłosek i spółgłosek; ćwiczenia zdań przysparzających trudności emisyjne i artykulacyjne.

Efekty uczenia się

Słuchacze kursu zdobędą wiedzę na temat poprawnej emisji głosu z zachowaniem elementarnych zasad higieny głosu. Ponadto posiądą ukierunkowaną znajomość niezbędnych mechanizmów, które rządzą staranną artykulacją oraz właściwą dykcją (ćwiczenia fonetyczne/emisyjne).

W trakcie trwania kursu słuchacze będą zobowiązani nagrać 2 pliki video (czas trwania: max. 5 minut). Będzie to prezentacja wybranego przez siebie tekstu.

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.

Literatura przedmiotu:

  1. Wieczorkiewicz B, „Sztuka mówienia”, Warszawa 1970.
  2. Śliwińska-Kowalska M. „Głos narzędziem pracy. Przewodnik dla nauczycieli, Łódź 1999.
  3. Wojtyński Cz. „Emisja głosu”, Warszawa 1970.
  4. Walencik-Topiłko A., „Głos jako narzędzie”, Gdańsk 2009.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (kolokwium) polegający na wypełnieniu testu opartego na zagadnieniach poruszanych na kursie oraz przedstawienie pliku video z własną prezentacją wybranego tekstu.