Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Emisja głosu dla każdego. Sztuka prawidłowego posługiwania się narządem głosu- kurs dla początkujących

Prowadzący: mgr Wiktor Plust


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.10.2023 18:00 - 19:30
2. piątek 3.11.2023 18:00 - 19:30
3. piątek 10.11.2023 18:00 - 19:30
4. piątek 17.11.2023 18:00 - 19:30
5. piątek 24.11.2023 18:00 - 19:30
6. piątek 1.12.2023 18:00 - 19:30
7. piątek 8.12.2023 18:00 - 19:30
8. piątek 15.12.2023 18:00 - 19:30
9. piątek 5.01.2024 18:00 - 19:30
10. piątek 12.01.2024 18:00 - 19:30
11. piątek 19.01.2024 18:00 - 19:30
12. piątek 26.01.2024 18:00 - 19:30
13. piątek 2.02.2024 18:00 - 19:30
14. piątek 9.02.2024 18:00 - 19:30
15. piątek 16.02.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad  warunkujących prawidłowy tor oddechowy, właściwą dykcję oraz aktywną pracę narządów artykulacyjnych w procesie fonacji.

Tematyka kursu

Omówienie budowy i funkcji narządów odgrywających istotną rolę w emisji głosu                                 i artykulacji

* Budowa aparatu fonacyjnego: krtani, więzadeł głosowych: zasady ich funkcjonowania

* Rola aparatu oddechowego, mięśni oddechowych

* Znaczenie aparatu artykulacyjnego, komór rezonacyjnych nasady (jamy gardłowej, ustnej, nosowej, zatok przynosowych)

* Emisja głosu jako skoordynowane czynności oddychania, fonacji i artykulacji

* Przykłady i przyczyny zaburzeń emisji głosu

* Optymalna pozycja postawy ciała; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia powiązania mechaniki artykulacyjnej z podparciem oddechowym (apoggio); wyraźna artykulacja samogłosek i spółgłosek; ćwiczenia zdań przysparzających trudności emisyjne i artykulacyjne.

Efekty uczenia się

Słuchacze kursu zdobędą wiedzę na temat poprawnej emisji głosu z zachowaniem elementarnych zasad higieny głosu. Ponadto posiądą ukierunkowaną znajomość niezbędnych mechanizmów, które rządzą staranną artykulacją oraz właściwą dykcją (ćwiczenia fonetyczne/emisyjne).

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.

W trakcie trwania kursu słuchacze będą zobowiązani nagrać 2 pliki video (czas trwania: max. 5 minut). Będzie to prezentacja wybranego przez siebie tekstu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (kolokwium) polegający na wypełnieniu testu opartego na zagadnieniach poruszanych na kursie oraz przedstawienie pliku video z własną prezentacją wybranego tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów