Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Erfolgreich praesentieren (B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 14


Cena kursu: 315,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.05.2024 18:45 - 20:15
2. czwartek 23.05.2024 18:45 - 20:15
3. czwartek 6.06.2024 18:45 - 20:15
4. czwartek 13.06.2024 18:45 - 20:15
5. czwartek 20.06.2024 18:45 - 20:15
6. czwartek 27.06.2024 18:45 - 20:15
7. czwartek 4.07.2024 18:45 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Dla wielu osób prezentacje czy też referaty stanowią nieodzowną część życia zawodowego. To także duże wyzwanie, zwłaszcza jeśli odbywają się one w języku obcym. Celem kursu jest zapoznanie z przydatnym słownictwem i zwrotami, ćwiczenie ich w praktyce, a także rozmowy na temat własnych doświadczeń z prezentacjami.

Tematyka kursu

Jakich błędów nie popełniać w prezentacjach? Jak przyciągnąć uwagę słuchaczy? Jak opisać statystyki, diagramy itp.? Co z naszą mową ciała? W jaki sposób nawiązywać kontakt z publicznością oraz zachęcić ją do zadawania pytań? Jak wyrazić własne zdanie?

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znać słownictwo dot. przygotowywania prezentacji, jej struktury, opisu grafik itp., wyrażania własnego zdania, reagowania na pytania, a także opisu slajdów i zgrabnych przejść między nimi,

- będą mieć opanowane zagadnienia gramatyczne w takim stopniu, w jakim są one przydatne do przygotowania i wygłoszenia prezentacji w języku niemieckim,  

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego,

- dzięki ćwiczeniom utrwalą umiejętności językowe potrzebne przy wygłaszaniu prezentacji.

 

Metody pracy

prezentacja, prace w grupach, praca indywidualna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (8h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.