Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Francuski od podstaw- po 30 godz. nauki

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.04.2024 16:00 - 19:00
2. piątek 26.04.2024 16:00 - 19:00
3. piątek 10.05.2024 16:00 - 19:00
4. piątek 17.05.2024 16:00 - 19:00
5. piątek 24.05.2024 16:00 - 19:00
6. piątek 31.05.2024 16:00 - 19:00
7. piątek 7.06.2024 16:00 - 19:00
8. piątek 14.06.2024 16:00 - 17:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)