Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

General Communicative English (Poziom C1)

Prowadzący: mgr Natika Puthran


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 17:00 - 19:15
2. wtorek 16.04.2024 17:00 - 19:15
3. wtorek 23.04.2024 17:00 - 19:15
4. wtorek 30.04.2024 17:00 - 19:15
5. wtorek 7.05.2024 17:00 - 19:15
6. wtorek 14.05.2024 17:00 - 19:15
7. wtorek 21.05.2024 17:00 - 19:15
8. wtorek 28.05.2024 17:00 - 19:15
9. wtorek 4.06.2024 17:00 - 19:15
10. wtorek 11.06.2024 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs rozwija sprawność językową poprzez praktykę mówienia, kładąc nacisk na komunikację w realnym świecie. Uczestnicy omawiają codzienne sprawy, doskonalą wymowę w naturalnym stylu mówienia oraz rozwijają zdolność zrozumienia różnorodnych tekstów/wideo materiałów. Skupia się on na poszerzaniu słownictwa, pogłębianiu wiedzy gramatycznej oraz poprawie ogólnej funkcji komunikacyjnej dla bardziej biegłego posługiwania się językiem angielskim.

UWAGA! Do ceny kursu doliczyć należy koszty zakupu podręcznika kursowego: Speakout 2nd Edition. Advanced. Student's Book.

Tematyka kursu

 1. Ludzie: rozmowy na temat imion, osobowości i cennych przedmiotów
 2. Opinie: dyskusje na temat kontrowersyjnych pomysłów, mądrości słów i wydarzeń w bibliotece
 3. Miejsca: opisywanie wspomnień z wakacji, alternatywnych miejsc zamieszkania i formułowanie propozycji
 4. Sprawiedliwość: omawianie dylematów moralnych, sprawiedliwości kryminalnej i problemów społecznych
 5. Tajemnice: obalanie mitów, wolność informacji i dziennikarstwo śledcze
 6. Opisywanie nawyków, wzorców czasowników i grup leksykalnych


W ramach powyższych tematów słuchacze będą:

 • Uczyć się idiomów, metafor, kolokacji i wyrażeń
 • Potrafić spekulować i wyrażać hipotetyczne sytuacje
 • Oglądać filmy i prowadzić krytyczne dyskusje
 • Doskonalić wymowę, intonację i accent

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił:

 • Wykazać poprawę umiejętności mówienia poprzez intensywne sesje praktyki.
 • Angażować się w dyskusje na tematy związane z codziennym życiem.
 • Poprawić wymowę, osiągając bardziej naturalny styl mówienia.
 • Rozwijać zdolność czytania i słuchania różnorodnych tekstów, w tym autentycznych materiałów.
 • Uczyć się idiomów, metafor, kolokacji i wyrażeń dla wzbogacenia używania języka.
 • Wyrażać hipotetyczne sytuacje i spekulować skutecznie w kontekście danych tematów.
 • Aktywnie uczestniczyć w krytycznych dyskusjach na różnorodne tematy.
 • Zastosować nabyte umiejętności językowe we wszystkich nauczanych kontekstach tematycznych.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone w języku angielskim w formie warsztatów, obejmujące:

 • Indywidualne, parowe i grupowe aktywności
 • Odgrywanie scenek
 • Angażujące dyskusje
 • Regularne zadania domowe

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie testu składający się z egzaminu pisemnego i ustnego.