Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Humanistycznie o statystyce

Prowadzący: mgr Jędrzej Wydra


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 465,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 17:00 - 19:15
2. wtorek 16.04.2024 17:00 - 19:15
3. wtorek 23.04.2024 17:00 - 19:15
4. wtorek 30.04.2024 17:00 - 19:15
5. wtorek 7.05.2024 17:00 - 19:15
6. wtorek 14.05.2024 17:00 - 19:15
7. wtorek 21.05.2024 17:00 - 19:15
8. wtorek 28.05.2024 17:00 - 19:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Codziennie i z każdej strony jesteśmy wręcz bombardowani różnymi statystykami. Inflacja, zużycie energii, zmiany demograficzne, diagnozy lekarskie, szanse wygrania na loterii, prognozy jakości życia, czy wiele wyników badań naukowych. Wszystkie te przykłady wykorzystują statystykę pośrednio lub bezpośrednio, ale czy przeciętny człowiek naprawdę rozumie jaką informację niosą za sobą dane i podsumowania jakie otrzymuje? Kim w ogóle jest ten „przeciętny człowiek” i co oznacza, że zjada 0.44 kurzego jajka dziennie?

Statystyka stanowi potężne narzędzie do agregacji informacji i wnioskowania indukcyjnego, niestety bywa nieintuicyjna i opacznie rozumiana, a w konsekwencji (niesłusznie) demonizowana. Niniejszy kurs powstał, by pomóc uczestnikom zrozumieć mechanizmy rozumowania statystycznego i zaznajomić ich z podstawami statystyki, ale również zaprezentować narzędzia bardziej zaawansowane. A co najważniejsze, kurs ma na celu pokazanie jak i kiedy statystyka jest użyteczna.

Kurs jest kierowany głównie do:

 1. osób, które identyfikują się jako humaniści lub uważają, że matematyka nie jest ich mocną stroną;
 2. każdego, kto chciały lepiej zrozumieć statystykę;
 3. przyszłych i obecnych badaczy, a w szczególności kierowników projektów, którzy chcieliby wykorzystać statystykę w swojej pracy, ale niekoniecznie osobiście, tzn. dla zainteresowanych poznaniem możliwości statystyki i ustaleniem komu można zlecić pewne zadania obliczeniowe.

Tematyka kursu

 1. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa;
 2. Czym jest statystyka?
  1. Idea, kiedy jest użyteczna, a kiedy nie?
  2. Statystyka częstościowa, a statystyka bayesowska;
 3. Statystki opisowe i jak je rozumieć;
 4. Centralne twierdzenie graniczne;
 5. Testy statystyczne;
 6. Modele statystyczne:
  1. regresja,
  2. klasyfikacja,
  3. ocena jakości modelu;
 7. Eksperyment:
  1. plan eksperymentu,
  2. badanie ankietowe,
  3. Czy mój eksperyment się powiódł?
 8. Sztuczna inteligencja i ChatGPT.

Efekty uczenia się

Zrozumienie wiadomości:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien rozumieć podstawowe mechanizmy i pojęcia statystyki tak, aby potrafił się nimi posłużyć jak również wiedzieć, gdzie i w jaki sposób szukać rozwiązań problemów natury teoretycznej i praktycznej.

Zastosowanie wiedzy w praktyce:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi odróżnić podstawowe testy i modele statystyczne, wie kiedy należy się nimi posługiwać, jakie są ich ograniczenia oraz jest świadomy gdzie uzyskać fachową pomoc.

Umiejętności praktyczne:

Po ukończeniu kursu uczestnik samodzielnie planuje eksperymenty tak, aby zastosowanie metod statystycznych było możliwe i efektywne, potrafi dostrzec błędy w planach eksperymentów. Uczestnik potrafi również skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu praktycznych problemów powiązanych ze statystką.

Metody pracy

Laboratoria z elementami wykładu, dyskusja, prezentacja multimedialna i analogowa z wykorzystaniem klasycznej tablicy (w miarę możliwości lokalowych), zadania praktyczne polegające na analizie problemów z zakresu statystyki (zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i zastosowawczym).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Każdy uczestnik będzie mógł dokonać wyboru czy woli przystąpić do egzaminu w formie pisemnej, czy w formie ustnej.