Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Ikona: od teorii do warsztatu

Prowadzący: dr Justyna Sprutta


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 5.04.2024 18:00 - 21:00
2. piątek 12.04.2024 18:00 - 21:00
3. piątek 19.04.2024 18:00 - 21:00
4. piątek 26.04.2024 18:00 - 21:00
5. piątek 10.05.2024 18:00 - 21:00
6. piątek 17.05.2024 18:00 - 21:00
7. piątek 24.05.2024 18:00 - 21:00
8. piątek 31.05.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- przybliżenie historii, teologii i symboliki ikony

- poznanie i przyswojenie nowych technik pisania ikony

- poznanie rozmaitych obliczy ikony współczesnej

- zaznajomienie się z wizerunkami ikonopodobnymi, zwłaszcza z Wielkopolski

- wzbogacenie warsztatu jako owoc spotkań online ze znanymi ikonopisami

Tematyka kursu

- historia i teologia ikony

- ikonoklazm bizantyński

- typologia ikon

- interpretacja ikon

- symbolika w ikonie i ikony

- ikona współczesna

- wizerunki ikonopodobne

- kult ikony

- warsztat ikonopisa

- ikona a profanacja

- spotkania online ze znanymi ikonografami

- film o Andrzeju Rublowie i towarzysząca mu dyskusja

- historia i symbolika ikonostasu

- symbolika cerkwi.

Efekty uczenia się

- student/ka zna historię, teologię i symbolikę ikony

- student/ka rozpoznaje nowe techniki pisania ikony i potrafi wybrane z nich stosować

- student/ka zna rozmaite oblicza ikony współczesnej

- student/ka ma wiedzę o wizerunkach ikonopodobnych, zwłaszcza z Wielkopolski

- student/ka wzbogaca swój warsztat wskutek spotkań online ze znanymi ikonopisami

Metody pracy

- wykład

- pokaz

- dyskusja

- multimedia (prezentacja, film)

- ćwiczeniowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- wykonanie w tradycyjnej lub zmodyfikowanej technice ikony oraz jej interpretacja