Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Ikona: od teorii do warsztatu

Prowadzący: dr Justyna Sprutta


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 450,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.10.2023 17:00 - 20:45
2. piątek 27.10.2023 17:00 - 20:45
3. piątek 3.11.2023 17:00 - 20:45
4. piątek 10.11.2023 17:00 - 20:45
5. piątek 17.11.2023 17:00 - 20:45
6. piątek 24.11.2023 17:00 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- przybliżenie historii, teologii i symboliki ikony

- poznanie i przyswojenie nowych technik pisania ikony

- poznanie rozmaitych obliczy ikony współczesnej

- zaznajomienie się z wizerunkami ikonopodobnymi, zwłaszcza z Wielkopolski

- wzbogacenie warsztatu jako owoc spotkań online ze znanymi ikonopisami

Tematyka kursu

- historia i teologia ikony

- ikonoklazm bizantyński

- typologia ikon

- interpretacja ikon

- symbolika w ikonie i ikony

- ikona współczesna

- wizerunki ikonopodobne

- kult ikony

- warsztat ikonopisa

- ikona a profanacja

- spotkania online ze znanymi ikonografami

- film o Andrzeju Rublowie i towarzysząca mu dyskusja

- historia i symbolika ikonostasu

- symbolika cerkwi.

Efekty uczenia się

- student/ka zna historię, teologię i symbolikę ikony

- student/ka rozpoznaje nowe techniki pisania ikony i potrafi wybrane z nich stosować

- student/ka zna rozmaite oblicza ikony współczesnej

- student/ka ma wiedzę o wizerunkach ikonopodobnych, zwłaszcza z Wielkopolski

- student/ka wzbogaca swój warsztat wskutek spotkań online ze znanymi ikonopisami

Metody pracy

- wykład

- pokaz

- dyskusja

- multimedia (prezentacja, film)

- ćwiczeniowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- wykonanie w tradycyjnej lub zmodyfikowanej technice ikony oraz jej interpretacja

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów