Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język angielski gospodarczy z elementami tłumaczenia i komunikacji interkulturowej- poziom B1+

Prowadzący: dr Dorota Owczarek


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 15.04.2024 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 22.04.2024 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 29.04.2024 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.05.2024 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 13.05.2024 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 20.05.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 Kurs wymaga poziomu języka B1/B1+ (informacje na temat poziomów w FAQ).

Cele kursu

Kurs ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w obszarze języka angielskiego specjalistycznego oraz kompetencji interkulturowej w celu poprawienia komunikacji ustnej i pisemnej ze szczególnym podkreśleniem różnic kulturowych (kultura narodowa polska a anglosaska oraz specyfika kultury korporacyjnej), które  mogą taką komunikację zakłócać. Kurs jest prowadzony w języku angielskim.

Tematyka kursu

Między innymi zostaną poruszone następujące tematy: handel, zarządzanie, struktura organizacji, negocjacje, źródła barier kulturowych, incydenty kulturowe, jak przezwyciężać szok kulturowy, tematy tabu oraz kulturowe aspekty tworzenia tekstu pisanego.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnicy maja zwiększoną świadomość roli własnej kultury w komunikowaniu się. Umieją analizować problemy kulturowe występujące na styku kultur oraz mają poszerzone słownictwo z obszaru języka specjalistycznego, biznesowego.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne w parach i indywidualne rozwijające kompetencję komunikacyjną.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

krótka ustna prezentacja wybranego zagadnienia oraz test leksykalno-tłumaczeniowy.