Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język chiński od podstaw z elementami kultury Tajwanu

Prowadzący: mgr Zuzanna Fludra


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 425,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 31.10.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 7.11.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 14.11.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 21.11.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 28.11.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 5.12.2023 18:00 - 19:30
8. wtorek 12.12.2023 18:00 - 19:30
9. wtorek 19.12.2023 18:00 - 19:30
10. wtorek 2.01.2024 18:00 - 19:30
11. wtorek 9.01.2024 18:00 - 19:30
12. wtorek 16.01.2024 18:00 - 19:30
13. wtorek 23.01.2024 18:00 - 19:30
14. wtorek 30.01.2024 18:00 - 19:30
15. wtorek 6.02.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zdobycie podstawowych umiejętności komunikowania się w języku chińskim, nabycie umiejętności czytania znaków na podstawie transliteracji pinyin, wzbogacenie wiedzy na temat kultury tajwańskiej, rozwijanie kompetencji interkulturowych

Tematyka kursu

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka chińskiego. Podręcznik używany na zajęciach jest oparty na tradycyjnym systemie pisma używanym na Tajwanie. W trakcie lekcji kursanci nauczą się komunikować w języku chińskim oraz zdobędą wiedzę na temat kultury tajwańskiej. Poruszone zostaną takie kwestie, jak zwyczaje kulinarne czy święta. Uczestnicy kursu poznają tradycyjny system pisma. Podczas zajęć kursanci dowiedzą się m.in. jak przedstawiać się w sytuacji nieformalnej i formalnej, jak rozmawiać o samopoczuciu, czasie, pogodzie i aktywnościach czasu wolnego.

Efekty uczenia się

Wiedza: Kursant zna nazwy krajów, narodowości, kolorów, potraw, miesięcy, dni tygodnia oraz pór dnia. Zna podstawowy szyk zdania w języku chińskim oraz zaimki, partykuły, przymiotniki, czasowniki i przysłówki odpowiednie dla poziomu podstawowego. Zna liczebniki od 1 do 99. Posiada wiedzę na temat świąt obchodzonych na Tajwanie, kuchni tajwańskiej, zwyczajów religijnych i ślubnych. Wie, czym są nocne markety. Jest świadomy różnić kulturowych między Tajwanem a Polską.

Umiejętności: Kursant potrafi prawidłowo przeczytać znaki na podstawie transliteracji pinyin. Jest w stanie przedstawić się po chińsku. Potrafi rozmawiać o czasie, pogodzie i czynnościach dnia codziennego. Wie, jak zamówić posiłek. Tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające, frazy ilościowe oraz przydawki. Formułuje logiczne wypowiedzi, zachowując poprawność pod względem gramatyki i wymowy. Tworzy i prezentuje dialogi dotyczące sytuacji życia codziennego.

Metody pracy

ćwiczenia, praca w parach, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów