Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język chiński od podstaw z elementami kultury Tajwanu

Prowadzący: mgr Zuzanna Fludra


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 18:00 - 19:30
2. wtorek 16.04.2024 18:00 - 19:30
3. wtorek 23.04.2024 18:00 - 19:30
4. wtorek 30.04.2024 18:00 - 19:30
5. wtorek 7.05.2024 18:00 - 19:30
6. wtorek 14.05.2024 18:00 - 19:30
7. wtorek 21.05.2024 18:00 - 19:30
8. wtorek 28.05.2024 18:00 - 19:30
9. wtorek 4.06.2024 18:00 - 19:30
10. wtorek 11.06.2024 18:00 - 19:30
11. wtorek 18.06.2024 18:00 - 19:30
12. wtorek 25.06.2024 18:00 - 19:30
13. wtorek 2.07.2024 18:00 - 20:15
14. wtorek 9.07.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zdobycie podstawowych umiejętności komunikowania się w języku chińskim, nabycie umiejętności czytania znaków na podstawie transliteracji pinyin, wzbogacenie wiedzy na temat kultury tajwańskiej, rozwijanie kompetencji interkulturowych

Tematyka kursu

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka chińskiego. Podręcznik używany na zajęciach jest oparty na tradycyjnym systemie pisma używanym na Tajwanie. W trakcie lekcji kursanci nauczą się komunikować w języku chińskim oraz zdobędą wiedzę na temat kultury tajwańskiej. Uczestnicy kursu poznają tradycyjny system pisma. Dowiedzą się m.in. jak przedstawiać się w sytuacji nieformalnej i formalnej, jak rozmawiać o samopoczuciu, czasie i aktywnościach czasu wolnego. Zdobędą wiedzę na temat geografii, zwyczajów kulinarnych oraz świąt obchodzonych na Tajwanie.

Efekty uczenia się

Wiedza: Kursant zna liczebniki od 0 do 99, nazwy krajów, narodowości, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia oraz nazwy kolorów. Zna podstawowy szyk zdania w języku chińskim oraz zaimki, partykuły, przymiotniki i czasowniki odpowiednie dla poziomu podstawowego. Posiada podstawową wiedzę na temat geografii Tajwanu, jego etniczności, świąt oraz kuchni tajwańskiej. Jest świadomy różnic kulturowych między Tajwanem a Polską.

Umiejętności: Kursant potrafi prawidłowo przeczytać znaki na podstawie transliteracji pinyin. Jest w stanie przedstawić się po chińsku. Potrafi rozmawiać o samopoczuciu, czasie i czynnościach dnia codziennego. Wie, w jaki sposób zamówić posiłek. Tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające. Formułuje logiczne wypowiedzi, zachowując poprawność pod względem gramatyki i wymowy. Tworzy i prezentuje dialogi dotyczące sytuacji życia codziennego.

Metody pracy

ćwiczenia, praca w parach, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną. 

Do udziału w zajęciach jest potrzebny dostęp do mikrofonu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.