Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język chiński od podstaw z elementami kultury Tajwanu (kontynuacja)

Prowadzący: mgr Zuzanna Fludra


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: chiński/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 19:45 - 21:15
2. wtorek 16.04.2024 19:45 - 21:15
3. czwartek 18.04.2024 19:45 - 21:15
4. wtorek 23.04.2024 19:45 - 21:15
5. wtorek 30.04.2024 19:45 - 21:15
6. wtorek 7.05.2024 19:45 - 21:15
7. wtorek 14.05.2024 19:45 - 21:15
8. czwartek 16.05.2024 19:45 - 21:15
9. wtorek 21.05.2024 19:45 - 21:15
10. wtorek 28.05.2024 19:45 - 21:15
11. wtorek 4.06.2024 19:45 - 21:15
12. wtorek 11.06.2024 19:45 - 21:15
13. wtorek 18.06.2024 19:45 - 21:15
14. wtorek 25.06.2024 19:45 - 21:15
15. wtorek 2.07.2024 20:30 - 21:15
16. wtorek 9.07.2024 20:30 - 21:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

utrwalenie i rozwijanie umiejętności komunikowania się i czytania w języku chińskim zdobytych po 30. godzinach zajęć, wzbogacenie wiedzy na temat kultury tajwańskiej, rozwijanie kompetencji interkulturowych.

Tematyka kursu

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które uczestniczyły w 30. godzinach zajęć języka chińskiego. Podręcznik używany na zajęciach jest oparty na tradycyjnym systemie pisma używanym na Tajwanie. W trakcie lekcji kursanci rozwiną własne umiejętności komunikacji i czytania w języku chińskim oraz poszerzą własną wiedzę na temat kultury tajwańskiej. Nauczą się rozmawiać o aktywnościach czasu wolnego, miejscu zamieszkania, transporcie i lokalizacji. Poznają coraz bardziej złożone konstrukcje gramatyczne. Zdobędą wiedzę na temat religii, tabu i przesądów na Tajwanie.

Efekty uczenia się

Wiedza: Kursant zna zdania egzystencjalne i lokatywne, partykułę aspektualną „le” oraz czasowniki, przyimki, lokalizatory, partykuły, rzeczowniki i przymiotniki odpowiednie dla poziomu podstawowego. Posiada wiedzę na temat bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych adekwatnych do stopnia zaawansowania. Zna słownictwo związane z miejscem zamieszkania, transportem, podróżowaniem i spędzaniem czasu wolnego. Jest świadomy różnic kulturowych między Tajwanem a Polską.

Umiejętności: Kursant jest w stanie prawidłowo i ze zrozumieniem przeczytać nieskomplikowane dialogi zapisane znakami tradycyjnymi. Potrafi rozmawiać o czynnościach dnia codziennego, miejscu zamieszkania, transporcie oraz lokalizacji. Wie, w jaki sposób zarezerwować pokój w hotelu. Formułuje logiczne wypowiedzi, zachowując poprawność pod względem gramatyki i wymowy. Tworzy i prezentuje dialogi dotyczące sytuacji życia codziennego.

Metody pracy

ćwiczenia, praca w parach, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Do udziału w zajęciach jest potrzebny dostęp do mikrofonu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.