Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański A2. Me gusta hablar

Prowadzący: mgr Katarzyna Kieszkowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.04.2024 17:30 - 19:00
2. wtorek 23.04.2024 17:30 - 19:00
3. wtorek 30.04.2024 17:30 - 19:00
4. wtorek 7.05.2024 17:30 - 19:00
5. wtorek 14.05.2024 17:30 - 19:00
6. wtorek 21.05.2024 17:30 - 19:00
7. wtorek 28.05.2024 17:30 - 19:00
8. wtorek 4.06.2024 17:30 - 19:00
9. wtorek 11.06.2024 17:30 - 19:00
10. wtorek 18.06.2024 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie krótkich form, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego  w sposób zintegrowany, ukierunkowany na kształtowanie/rozwijanie komunikatywności na poziomie A2. Kurs skierowany jest do osób, które znają  język hiszpański w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w środowisku hispanojęzycznym; stosują proste frazy, za pomocą których dzielą się doświadczeniami teraźniejszymi oraz przeszłymi.

Tematyka kursu

Na kursie poruszane będą zagadnienia, słownictwo, struktury gramatyczne potrzebne do komunikowania się w bieżących sprawach życia codziennego (struktury umożliwiające komunikowanie się  w podróży, w środkach transportu, na lotnisku, słownictwo związane z uprawianiem turystyki, rozwijaniem zainteresowań; kino, telewizja etc). Słuchacze, stosując czasy przeszłe, będą dzielili się swoimi doświadczeniami z przeszłości; z dzieciństwa,  z wakacji, podróży etc. Poznają biografie znanych postaci świata hispanojęzycznego. Dodatkowo słuchacze zapoznają się z różnymi wariantami wymowy w języku hiszpańskim (Hiszpania, Ameryka Łacińska).  Formułowane wypowiedzi będą w czasie teraźniejszym,  przeszłym oraz przyszłym. Zostanie wprowadzony tryb warunkowy.  Ćwiczone będą formy odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w czasach przeszłych oraz w czasie przyszłym.

Efekty uczenia się

Słuchacze po ukończonym kursie znają słownictwo, wyrażenia, struktury gramatyczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w środowisku hispanojęzycznym. Rozumieją  teksty pisane i słuchane o prostej strukturze. Słuchacze potrafią samodzielnie sformułować  komunikaty ustne i pisemne, stosując struktury odpowiednie dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Słuchacze będą gotowi wyrażać swoje emocje stosując proste struktury oraz mówić o swoich przeszłych doświadczeniach i planach na przyszłość. Będą potrafili składać propozycje, akceptować je i odrzucać. Będą wyrażali nakazy, zalecenia i porady. Poznają struktury umożliwiające wyrażanie emocji, stanów.

Metody pracy

Praca na platformie Teams, prezentacja materiałów własnych, wykorzystanie wybranych zagadnień z podręcznika Descubre, materiałów audio, audio-video, materiałów autentycznych, plików words, ćwiczeń interaktywnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.