Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański od podstaw- poziom A1.3 (kontynuacja po A1.2)

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 21:00 - 22:30
2. poniedziałek 15.04.2024 21:00 - 22:30
3. poniedziałek 29.04.2024 21:00 - 22:30
4. poniedziałek 6.05.2024 21:00 - 22:30
5. poniedziałek 13.05.2024 21:00 - 22:30
6. poniedziałek 20.05.2024 21:00 - 22:30
7. poniedziałek 27.05.2024 21:00 - 22:30
8. poniedziałek 3.06.2024 21:00 - 22:30
9. poniedziałek 10.06.2024 21:00 - 22:30
10. poniedziałek 17.06.2024 21:00 - 22:30
11. poniedziałek 24.06.2024 21:00 - 22:30
12. poniedziałek 1.07.2024 21:00 - 22:30
13. poniedziałek 8.07.2024 21:00 - 22:30
14. środa 10.07.2024 21:00 - 22:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional plus 1wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Cele kursu

Kurs ma na celu poznanie i rozwijanie kompetencji z zakresu języka pisanego, mówionego oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego na poziomie A1 po 60 godz. nauki od podstaw. Wiedza zdobyta na kursie A1.1 i A1.2 (treści 6 rozdziałów podręcznika Aula Internacional plus 1) lub samodzielnie.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE i JĘZYKOWE:

 

Jedzenie. Dania typowe wybranych krajów hiszpańskojęzycznych. W barze lub restauracji: pytania oraz udzielenie informacji dotyczące jedzenia. Zwyczaje żywieniowe. Czasowniki nieregularne czasu teraźniejszego, dopełnienie bliższe.

Opisanie miast, miasteczek, osiedli. Opowiadanie o upodobaniach dotyczących miast, miasteczek, osiedli. Pytanie /podawanie informacji o tym jak dotrzeć do jakiegoś miejsca; przyimki i kolokacje zw. z określaniem położenia. Wyrażanie upodobań.

Czas Pretérito Perfecto de Indicativo. Czasowniki saber + inf., poder + inf.; Przymiotniki dot. osobowości. Wyrażanie doświadczeń z przeszłości. Opowiadanie o umiejętnościach i zaletach oraz wadach człowieka.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi posługiwać się podstawowymi środkami językowymi na poziomie A1+

- rozumie i korzysta ze słownictwa z zakresu podstawowych dziedzin życia codziennego określonych w treściach kształcenia

- potrafi tworzyć wypowiedzi ustnych w formie ciągu prostych zwrotów i zdań dotyczących podstawowych dziedzin życia codziennego na poziomie A1+

- rozumie wypowiedzi dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach, które są artykułowane wyraźnie i powoli

- rozumie krótkie, proste teksty oraz odnajduje konkretne przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego.

- potrafi tworzyć teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań, by opisać sytuacje związane z życiem codziennym

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów geografii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego

 

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny