Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język japoński od podstaw 1

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: japoński/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 17:15 - 18:45
2. wtorek 9.04.2024 17:15 - 18:45
3. wtorek 16.04.2024 17:15 - 18:45
4. wtorek 23.04.2024 17:15 - 18:45
5. wtorek 30.04.2024 17:15 - 18:45
6. wtorek 7.05.2024 17:15 - 18:45
7. wtorek 14.05.2024 17:15 - 18:45
8. wtorek 21.05.2024 17:15 - 18:45
9. wtorek 28.05.2024 17:15 - 18:45
10. wtorek 4.06.2024 17:15 - 18:45
11. wtorek 11.06.2024 17:15 - 18:45
12. wtorek 18.06.2024 17:15 - 18:45
13. wtorek 25.06.2024 17:15 - 18:45
14. wtorek 2.07.2024 17:15 - 18:45
15. wtorek 9.07.2024 17:15 - 18:45

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny),

- przedstawienie podstawowych informacji o sobie: imię i nazwisko, pochodzenie, wiek,

- przedstawienie swojej rodziny i rozmowa o czyjejś rodzinie,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy,

- zapraszanie na wspólny posiłek,

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- nazwy krajów, narodowości i języków,

- nazwy zawodów,

- liczebniki,

- czasowniki związane z tematyką zajęć,

- słownictwo związane z jedzeniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym.

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z rodziną i jedzeniem,

- przedstawienie się w sytuacji biznesowej.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu.

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny