Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język japoński od podstaw 2 (kontynuacja)

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 19:00 - 20:30
2. wtorek 9.04.2024 19:00 - 20:30
3. wtorek 16.04.2024 18:50 - 20:20
4. wtorek 23.04.2024 18:50 - 20:20
5. wtorek 30.04.2024 18:50 - 20:20
6. wtorek 7.05.2024 18:50 - 20:20
7. wtorek 14.05.2024 18:50 - 20:20
8. wtorek 21.05.2024 18:50 - 20:20
9. wtorek 28.05.2024 18:50 - 20:20
10. wtorek 4.06.2024 18:50 - 20:20
11. wtorek 11.06.2024 18:50 - 20:20
12. wtorek 18.06.2024 18:50 - 20:20
13. wtorek 25.06.2024 18:50 - 20:20
14. wtorek 2.07.2024 18:50 - 20:20
15. wtorek 9.07.2024 18:50 - 20:20

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu,

- poproszenie o postawienie przedmiotów na wskazane miejsce,

- podawanie obecnej godziny i godziny danych wydarzeń,

- mówienie o swoich rutynowych czynnościach,

- mówienie o swoim hobby,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy

- mówienie o tym, co się robi w czasie wolnym,

- umawianie się na wspólne wyjścia ze znajomym,

- pisanie kartki urodzinowej.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- czasowniki związane z tematyką zajęć,

- słownictwo związane z mieszkaniem, czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia i w czasie wolnym, jedzeniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- prawidłowe użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym,

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z domem, czasem wolnym, hobby.

- zasady obowiązujące przy wizycie w domu Japończyków,

- poznanie kilku świąt i festiwali japońskich.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- lepiej czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz pozna kilka znaków kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu,

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.