Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język japoński od podstaw 3 (kontynuacja)

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 435,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 11.04.2024 18:00 - 19:30
2. czwartek 18.04.2024 18:00 - 19:30
3. czwartek 25.04.2024 18:00 - 19:30
4. czwartek 9.05.2024 18:00 - 19:30
5. czwartek 16.05.2024 18:00 - 19:30
6. czwartek 23.05.2024 18:00 - 19:30
7. czwartek 6.06.2024 18:00 - 19:30
8. czwartek 13.06.2024 18:00 - 19:30
9. czwartek 20.06.2024 18:00 - 19:30
10. czwartek 27.06.2024 18:00 - 19:30
11. czwartek 4.07.2024 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na podstawowym (A1). Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe,

- czytanie plakatów,

- zapraszanie na festiwale,

- komunikacja z taksówkarzem,

- pytanie się o drogę, wskazywanie drogi,

- rozpoznawanie znaków postoju taxi i autobusów, znaków otwartych lub zamkniętych sklepów,

- rozmowy na temat zakupów,

- czytanie krótkich blogów,

- opowiadanie o zajęciach w czasie wolnym,

- umawianie się na wspólne wyjścia ze znajomym.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- czasowniki związane z tematyka zajęć,

- słownictwo związane z wydarzeniami kulturalnymi, transportem, miastem, lokalizacją,  zakupami, ubraniami i pamiątkami.

- odmiana przymiotników, rzeczowników i czasowników,

- prawidłowe użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym i przeszłym.

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z wydarzeniami kulturalnymi, zakupami, pytaniem się o drogę.

- zasady obowiązujące w taksówce,

- jak zachować się w przebieralni w sklepie,

- poznanie kilku świąt i festiwali japońskich.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- lepiej czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz pozna kilkadziesiąt znaków kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu,

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu,

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.