Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodzie dla średniozaawansowanych (B1.2)- kontynuacja

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 20.03.2024 18:00 - 20:15
2. środa 27.03.2024 18:00 - 20:15
3. środa 3.04.2024 18:00 - 20:15
4. środa 10.04.2024 18:00 - 20:15
5. środa 17.04.2024 18:00 - 20:15
6. środa 24.04.2024 18:00 - 20:15
7. środa 8.05.2024 18:00 - 20:15
8. środa 15.05.2024 18:00 - 20:15
9. środa 22.05.2024 18:00 - 20:15
10. środa 29.05.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego na poziomie B1+, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chcących kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B1, poprzez ćwiczenie umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Do ceny kursu należy doliczyć 120 zł za podręcznik DaF im Unternehmen B1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie autentycznych tekstów oraz licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy: pozyskiwanie klientów, typy klientów i umiejętne doradzanie im, przygotowanie autoprezentacji do wewnętrznej aplikacji o nowe stanowisko, prezentacja przebiegu kariery zawodowej, kompetencje miękkie i twarde, formułowanie planów zawodowych, aplikacja na zewnętrzne ogłoszenie o pracę i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

  • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
  • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
  • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
  • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen B1 (lekcje 5 do 10)

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (test leksykalno-gramatyczny)