Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski poziom A1

Prowadzący: dr Natalia Królikiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 6.05.2024 18:00 - 19:30
2. środa 8.05.2024 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 13.05.2024 18:00 - 19:30
4. środa 15.05.2024 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 20.05.2024 18:00 - 19:30
6. środa 22.05.2024 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 27.05.2024 18:00 - 19:30
8. środa 29.05.2024 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 3.06.2024 18:00 - 19:30
10. środa 5.06.2024 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 10.06.2024 18:00 - 19:30
12. środa 12.06.2024 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 17.06.2024 18:00 - 19:30
14. środa 19.06.2024 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 24.06.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: słuchania, czytania, mówienia oraz pisania w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Kurs jest przeznaczony dla osób znających podstawy języka rosyjskiego (po 15 albo 30 godz. nauki).

Tematyka kursu

Zagadnienia komunikacyjne:

- sytuacje codzienne (w biurze, w restauracji, rozmowy z kolegami, u lekarza itd.),

- blok tematów związanych z opisywaniem człowieka, modą i stylem (dress code), jedzeniem, pogodą (pory roku).  

- czasowniki ruchu, podróże, organizacja urodzin/przyjęcia/spotkania

Uczestnik zdobywa także podstawowe informacje dotyczące kultury danego kraju.

Literatura: materiały z podręczników do nauki języka rosyjskiego, gry językowe, materiały własne.  

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi na poziomie A1.

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne, obowiązuję dla danego poziomu A1.

Metody pracy

Głównie metoda komunikacyjna oraz elementy metody audiowizualnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.