Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski poziom A1

Prowadzący: dr Paulina Bortnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 17:00 - 18:30
2. środa 25.01.2023 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 30.01.2023 17:00 - 18:30
4. środa 1.02.2023 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 6.02.2023 17:00 - 18:30
6. środa 8.02.2023 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 13.02.2023 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 20.02.2023 17:00 - 18:30
9. środa 22.02.2023 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 27.02.2023 17:00 - 18:30
11. środa 1.03.2023 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 6.03.2023 17:00 - 18:30
13. środa 8.03.2023 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 13.03.2023 17:00 - 18:30
15. środa 15.03.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia są skierowane do tych osób, które w minionych edycjach Uniwersytetu Otwartego ukończyły 60 h lub co najmniej 30 h kursu Język rosyjski od podstaw, ale odnajdą się na nich również osoby, które po prostu opanowały wcześniej podstawy języka rosyjskiego (alfabet, znajomość podstawowych zwrotów). Celem zajęć jest kształcenie i rozwój podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu, aktualnemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich. Nowi uczestnicy mogą liczyć na dostęp do materiałów z poprzednich edycji kursu oraz dodatkowe wsparcie merytoryczne ze strony osoby prowadzącej zajęcia.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zorganizowane pod kątem potrzeb komunikacyjnych osób dorosłych materiały interaktywne oraz specjalnie dobrane przez prowadzącą materiały dodatkowe (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne). Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy kursu są ponadto motywowani do swobodnego poruszania się w rosyjskiej przestrzeni językowej i korzystania z różnych niestandardowych sposobów poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny