Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język SQL - część 1

Prowadzący: dr inż. Anna Stachowiak


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 4.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 17:30 - 19:00
2. środa 10.04.2024 17:30 - 19:00
3. środa 17.04.2024 17:30 - 19:00
4. środa 24.04.2024 17:30 - 19:00
5. środa 15.05.2024 17:30 - 19:00
6. środa 22.05.2024 17:30 - 19:00

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestnika w podstawy relacyjnych baz danych i języka SQL, a w szczególności omówienie polecenia SELECT.

Tematyka kursu

 

Podczas kursu uczestnik pozna specyfikę relacyjnych baz danych i podstawowe metody pracy z danymi. Przedstawiony zostanie od podstaw język SQL służący do tworzenia zapytań do bazy danych a także do modyfikowania i składowania danych. Podczas kursu wykorzystywany jest silnik bazodanowy PostgreSQL.

Kurs obejmie:

  • Podstawowe pojęcia relacyjnych baz danych
  • Podstawy polecenia SELECT: wybór tabel i kolumn, filtrowanie i sortowanie wierszy
  • Funkcje wierszowe, funkcje agregujące, grupowanie
  • Łączenie tabel – JOIN
  • Podzapytania
  • Operacja na zbiorach: UNION, EXCEPT, INTERSECT
  • Podstawy poleceń z grupy DML i DDL – CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił konstruować zapytania do bazy danych, podsumowywać dane i przekształcać je do pożądanej postaci. Będzie potrafił tworzyć, usuwać i modyfikować dane, tworzyć tabele.

Metody pracy

Zajęcia laboratoryjne będą odbywały się na komputerach stacjonarnych udostępnianych przez Wydział Matematyki i Informatyki. Materiały do zajęć będą udostępniane na uczelnianej platformie Moodle https://lms.amu.edu.pl/uo.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test praktyczny realizowany na platformie Moodle.