Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski dla początkujących- gr. 2

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 24.09.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.10.2023 18:00 - 20:15
2. piątek 3.11.2023 18:00 - 20:15
3. piątek 10.11.2023 18:00 - 20:15
4. piątek 17.11.2023 18:00 - 20:15
5. piątek 24.11.2023 18:00 - 20:15
6. piątek 1.12.2023 18:00 - 20:15
7. piątek 8.12.2023 18:00 - 20:15
8. piątek 15.12.2023 18:00 - 20:15
9. piątek 5.01.2024 18:00 - 20:15
10. piątek 12.01.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia. Umiejętność bezproblemowego porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Tematyka kursu

Przedstawianie się, narodowości, pochodzenie, praca, rodzina, opis osoby (wygląd, cechy charakteru), czas wolny, zapraszanie, akceptowanie zaproszenia, odmawianie, mieszkanie;

Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, czas teraźniejszy, czasowniki regularne i nieregularne, przyimki;

Efekty uczenia się

Kursant potrafi się przedstawić oraz zapytać o czyjeś imię. Formułuje pytanie o samopoczucie i potrafi na nie odpowiedzieć. Umie przedstawić kolegę/koleżankę, opisuje wygląd zewnętrzny i charakter. Formułuje pytanie o narodowość i umie na nie odpowiedzieć. Rozmawia o pracy. Prowadzi konwersację (opowiada, pisze) o swoich codziennych czynnościach oraz czasie wolnym. Opowiada o swoim tygodniowym rozkładzie zajęć.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes. Kurs oparty na podręczniku Nuovo Progetto Italiano 1 bez konieczności zakupu. Materiały dodatkowe – L’italiano all’università 1.

(Realizacja wskazanego materiału w dużej mierze zależy od pracy grupy. Uczestnicy proszeni są o używanie kamer i mikrofonu podczas zajęć. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams.