Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski od podstaw

Prowadzący: mgr Robert Majchrzak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 21.09.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 18:00 - 19:30
2. środa 8.11.2023 18:00 - 19:30
3. środa 15.11.2023 18:00 - 19:30
4. środa 22.11.2023 18:00 - 19:30
5. środa 29.11.2023 18:00 - 19:30
6. środa 6.12.2023 18:00 - 19:30
7. środa 13.12.2023 18:00 - 19:30
8. środa 20.12.2023 18:00 - 19:30
9. środa 27.12.2023 18:00 - 19:30
10. środa 3.01.2024 18:00 - 19:30
11. środa 10.01.2024 18:00 - 19:30
12. środa 17.01.2024 18:00 - 19:30
13. środa 24.01.2024 18:00 - 19:30
14. środa 31.01.2024 18:00 - 19:30
15. środa 7.02.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

Przedstawienie się (wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, zawód) oraz podstawowe zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w typowych sytuacjach (bar, restauracja, opis dnia, godziny)

Ćwiczenia z gramatyki i wymowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna zasady wymowy oraz podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego.

Metody pracy

Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki Allegro 1 oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.