Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski od podstaw

Prowadzący: mgr Robert Majchrzak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 3.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 16:30 - 18:00
2. poniedziałek 15.04.2024 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 22.04.2024 16:30 - 18:00
4. poniedziałek 29.04.2024 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 13.05.2024 16:30 - 18:00
6. poniedziałek 20.05.2024 16:30 - 18:00
7. poniedziałek 27.05.2024 16:30 - 18:00
8. poniedziałek 3.06.2024 16:30 - 18:00
9. poniedziałek 10.06.2024 16:30 - 18:00
10. poniedziałek 17.06.2024 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

Przedstawienie się (wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, zawód) oraz podstawowe zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w typowych sytuacjach (bar, restauracja, opis dnia, godziny)

Ćwiczenia z gramatyki i wymowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna zasady wymowy oraz podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego.

Metody pracy

Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki L'italiano all’universita’ oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.