Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski od podstaw

Prowadzący: mgr Robert Majchrzak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 31.01.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 14.02.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 21.02.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 28.02.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 7.03.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 14.03.2023 18:00 - 19:30
8. wtorek 21.03.2023 18:00 - 19:30
9. wtorek 28.03.2023 18:00 - 19:30
10. wtorek 4.04.2023 18:00 - 19:30
11. wtorek 11.04.2023 18:00 - 19:30
12. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
13. wtorek 25.04.2023 18:00 - 19:30
14. wtorek 9.05.2023 18:00 - 19:30
15. wtorek 16.05.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

Przedstawienie się (wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, zawód) oraz podstawowe zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w typowych sytuacjach (bar, restauracja, opis dnia, godziny)

Ćwiczenia z gramatyki i wymowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna zasady wymowy oraz podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego.

Metody pracy

Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki Allegro 1 oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.