Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski od podstaw- kontynuacja po 30h nauki

Prowadzący: mgr Robert Majchrzak


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 375,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: włoski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 18:00 - 19:30
2. środa 10.04.2024 18:00 - 19:30
3. środa 17.04.2024 18:00 - 19:30
4. środa 24.04.2024 18:00 - 19:30
5. środa 15.05.2024 18:00 - 19:30
6. środa 22.05.2024 18:00 - 19:30
7. środa 29.05.2024 18:00 - 19:30
8. środa 5.06.2024 18:00 - 19:30
9. środa 12.06.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru. Opis dnia, moje mieszkanie, podróże, czas wolny  (co robię w czasie wolnym, jak wygląda moje mieszkanie)

Proste rozmowy w typowych sytuacjach (w hotelu, w pracy, na uczelni)

Ćwiczenia z gramatyki i wymowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna zasady wymowy oraz podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego, zna czas teraźniejszy oraz czasowniki zwrotne.

Metody pracy

Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki Italiano all’universita’ oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.