Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski od podstaw- kontynuacja po 50h nauki

Prowadzący: mgr Robert Majchrzak


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 375,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: włoski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 17:45 - 19:15
2. czwartek 11.04.2024 17:45 - 19:15
3. czwartek 18.04.2024 17:45 - 19:15
4. czwartek 25.04.2024 17:45 - 19:15
5. czwartek 16.05.2024 17:45 - 19:15
6. czwartek 23.05.2024 17:45 - 19:15
7. czwartek 6.06.2024 17:45 - 19:15
8. czwartek 13.06.2024 17:45 - 19:15
9. czwartek 20.06.2024 17:45 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru. Opis osób, moje mieszkanie, kuchnia włoska (przykłady dań włoskich), sport.

 Rozmowy w typowych sytuacjach (spotkanie po latach, gdzie mieszkać w centrum czy na peryferiach, dania kuchni włoskiej jakie lubimy, uprawiany sport).

Ćwiczenia z gramatyki i wymowy.

Efekty uczenia się

Uczestnik zna zasady wymowy oraz  zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego, zna czas teraźniejszy oraz czasowniki zwrotne, a także czas przeszły passato prossimo i imperfetto oraz tryb condizionale.

Metody pracy

Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki Allegro 2  oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.