Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Kolejne kroki z językiem włoskim (po 30-35 godzinach nauki)

Prowadzący: mgr Anna Matera-Klinger


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: włoski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 17:30 - 19:00
2. wtorek 9.04.2024 17:30 - 19:00
3. czwartek 11.04.2024 17:30 - 19:00
4. wtorek 16.04.2024 17:30 - 19:00
5. czwartek 18.04.2024 17:30 - 19:00
6. wtorek 23.04.2024 17:30 - 19:00
7. czwartek 25.04.2024 17:30 - 19:00
8. wtorek 30.04.2024 17:30 - 19:00
9. wtorek 7.05.2024 17:30 - 19:00
10. czwartek 9.05.2024 17:30 - 19:00
11. wtorek 14.05.2024 17:30 - 19:00
12. czwartek 16.05.2024 17:30 - 19:00
13. wtorek 21.05.2024 17:30 - 19:00
14. czwartek 23.05.2024 17:30 - 19:00
15. wtorek 28.05.2024 17:30 - 19:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przygotowanie uczących do osiągnięcia poziomu A1+ (zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego).

Tematyka kursu

Zamawianie czegoś do jedzenia, do picia - kontynuacja/ Robienie zakupów-kontynuacja/ Pytanie o drogę/ Opis miejsca zamieszkania/ Przedstawienie wydarzeń w czasie przeszłym.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz ma wiedzę dotyczącą podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych w zakresie tematów życia codziennego (opisuje miejsca, zamawia jedzenie, charakteryzuje relacje międzyludzkie, robi zakupy, potrafi usytuować czynności i wydarzenia w czasie), a także ma podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych.

Metody pracy

Podczas zajęć będziemy korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i materiałów dodatkowych (kontynuacja z poprzedniego semestru). Podręcznik  „Nuovo Contatto A1” (wyd. Loescher) proponuje zróżnicowane ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, interesujące odsłuchy. Słuchacze będą rozwijać sprawność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, a także sprawność mówienia i pisania na poziomie A1+. Podczas kursu rozpoczniemy pracę z podręcznikiem „Nuovo Contatto A2”.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny dla chętnych sprawdzający osiągnięcie poziomu A1+ składać się będzie z: odsłuchu, części gramatyczno-leksykalnej, tekstu do czytania i wypowiedzi pisemnej.