Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Komunikacja Jutra- wielokontekstowość

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 11.04.2024 18:45 - 21:00
2. czwartek 18.04.2024 18:45 - 21:00
3. czwartek 25.04.2024 18:45 - 21:00
4. czwartek 23.05.2024 18:45 - 21:00
5. czwartek 13.06.2024 18:45 - 21:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest spojrzenie na komunikację z różnych, wielokontekstowych stron. Szczególnie obecnie, gdy wiele wątków nakłada się na siebie albo wręcz wyklucza. Sztuczna inteligencja z narzędziami typu chat GTP rezonuje na naszą komunikację. Rosnące tempo życia przyczynia się do szukania rozwiązań, jakie będą adekwatne na tu i teraz. W trakcie zajęć zadbamy też o wewnętrzny dialog, po to by był wspierający i budujący.

Tematyka kursu

Będzie zróżnicowana. Porozmawiamy o stylach myślenia wg metodologii FRIS style myślenia, następnie przejdziemy do sztuki zadawania pytań otwartych. Znajomość zasad savoir-vivre „sztuki życia”, w różnych kontekstach zyskuje w ostatnim czasie na wartości. Następnie płynnie przejdziemy do mindfulness, by nabyć czy też rozwinąć umiejętność bycia „tu i teraz” w kontekście „komunikacji jutra”.

Efekty uczenia się

Co będziesz wiedzieć po warsztacie:

 • czym jest styl myślenia i działania?
 • jak budować pytania otwarte?
 • co to jest savoir-vivre?
 • co to jest mindfulness?

Co będziesz znać po warsztacie:

 • style myślenia i działania
 • narzędzia i techniki wspierające budowanie pytań otwartych
 • zasady protokołu dyplomatycznego i grzeczności językowej
 • mechanizm działania uwagi, uważności

Co będziesz umieć:

 • rozpoznawać style działania
 • zadawać pytania otwarte
 • używać sformułowań grzecznościowych
 • wracać do homeostazy

Warsztat będzie próbą odpowiedzi na zrozumienie potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie. Potrzeby uczenia się i uczenia się od innych osób.

Metody pracy

zanurzone w paradygmacie emancypacyjnym a dokładniej praca indywidualna, w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej