Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy języka łotewskiego

Prowadzący: dr Tatjana Navicka


Liczba godzin: 60


Cena kursu: 740,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ łotewski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 10:00 - 13:15
2. sobota 13.04.2024 10:00 - 13:15
3. sobota 20.04.2024 10:00 - 13:15
4. sobota 27.04.2024 10:00 - 13:15
5. sobota 11.05.2024 10:00 - 13:15
6. sobota 18.05.2024 10:00 - 13:15
7. sobota 25.05.2024 10:00 - 13:15
8. sobota 1.06.2024 10:00 - 13:15
9. sobota 8.06.2024 10:00 - 13:15
10. sobota 15.06.2024 10:00 - 13:15
11. sobota 22.06.2024 10:00 - 13:15
12. sobota 29.06.2024 10:00 - 13:15
13. sobota 6.07.2024 10:00 - 13:15
14. sobota 13.07.2024 10:00 - 13:15
15. sobota 20.07.2024 10:00 - 13:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia, słuchania, czytania, mówienia i pisania w zakresie języka łotewskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również ze specyfiką kultury łotewskiej.

Tematyka kursu

Użycie języka w sytuacjach codziennych:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, prośba, udzielanie zgody, odmowa, podziękowanie, przeprosiny)

- przedstawianie się (imię i nazwisko, narodowość, zawód, wiek)

- opis ludzi i przedmiotów (wygląd zewnętrzny: wielkość, kolor)

- porozumienie się w zwykłych sytuacjach, które wymagają bezpośredniej i prostej wymian informacji dotyczącej kwestii rodzinnych i codziennych

- rozumienie zdań i wyrazów używanych w życiu codziennym, związanych z podstawowymi potrzebami, np. proste informacje dotyczące własnej osoby, domu, ubrania, jedzenia, itp.

- podawanie ilości, ceny, godziny

- określanie lokalizacji

- rozumienie krótkich tekstów ustnych takich jak ogłoszenia w supermarkecie, wiadomości, dialogi dotyczące życia codziennego, proste ankiety i formularze osobiste, ulotki, menu w restauracjach, programy spektakli, itd.

- reagowanie krótkimi zdaniami dowodzącymi zrozumienie drugiej osoby

- opisanie w prosty sposób określonych aspektów własnych doświadczeń życiowych, kwestii dotyczących bezpośredniego otoczenia oraz spraw związanych z podstawowymi potrzebami

- kształtowanie świadomości o wielokulturowości obszaru łotewskojęzycznego, a także otwartości na kultury obcojęzyczne

Słownictwo:

- zwroty grzecznościowe

- podstawowe słownictwo określające wygląd zewnętrzny człowieka (części ciała, ubiór, dodatki)

- podstawowe słownictwo określające otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy (budynki, meble, przedmioty, pojazdy, jedzenie i napoje)

- podstawowe cechy otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy (cechy ludzkie, rozmiary, kolory)

- nazwy krajów, narodowości i języków

- nazwy zawodów

- liczebniki

- nazwy codziennych czynności

 

Zagadnienia gramatyczne:

- podstawowe wiadomości nt. struktury języka łotewskiego

- odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, trybie oznajmującym

- odmiana rzeczowników przez przypadki

- liczba mnoga

- podstawy słowotwórstwa

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących i przeczących) oraz pytających

 

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i osiągnięciu efektów kształcenia uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Symulacja sytuacji z życia codziennego, rozmowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (36h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.