Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Metoda DiSC odpowiedzią na to jak skutecznie się komunikować

Prowadzący: mgr Sandra Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 17:30 - 20:00
2. wtorek 16.04.2024 17:30 - 20:00
3. wtorek 23.04.2024 17:30 - 20:00
4. wtorek 30.04.2024 17:30 - 20:00
5. wtorek 7.05.2024 17:30 - 20:00

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

  • zapoznanie z metodologią DiSC
  • umiejętność wykorzystania wiedzy o DiSC w życiu codziennym
  • zapoznanie z podstawami teorii w zakresie komunikacji interpersonalnej, trudności w komunikacji, komunikacji w małej grupie

Tematyka kursu

Kurs skupia się wokół metodologii DiSC, a konkretniej na poznaniu 4 stylów zachowań, które opisywane są za pomocą tego modelu. Model DiSC skupia się na identyfikacji różnic indywidualnych w podejściu do pracy, komunikacji i rozwiązywania problemów. Jest szeroko stosowany w dziedzinie rozwoju osobistego, zarządzania zespołem oraz komunikacji między ludźmi w środowisku pracy.

Podczas kursu będą również poruszane tematy związane z komunikacją interpersonalną oraz trudnościami z nią związanymi. Uczestnicy kursu będą też mogli dowiedzieć się czegoś o komunikacji w małej grupie.

Efekty uczenia się

  • rozpoznać i opisać cechy każdego ze stylów komunikowania się za pomocą metodologii DiSC
  • zauważać w jaki sposób komunikuje się dana osoba
  • wyjaśniać trudności płynące z niedopasowania komunikatu
  • dostosowywać komunikat do odbiorcy
  • efektywnie się komunikować

Metody pracy

wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja, burza mózgów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny na bazie prezentacji