Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Mów pięknie i poprawnie po angielsku- wymowa brytyjska

Prowadzący: dr hab. Dagmara Gizło


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 1.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 8:00 - 9:30
2. sobota 13.04.2024 8:00 - 9:30
3. sobota 20.04.2024 8:00 - 9:30
4. sobota 27.04.2024 8:00 - 9:30
5. sobota 11.05.2024 8:00 - 9:30
6. sobota 18.05.2024 8:00 - 9:30
7. sobota 25.05.2024 8:00 - 9:30
8. sobota 1.06.2024 8:00 - 9:30
9. sobota 8.06.2024 8:00 - 9:30
10. sobota 15.06.2024 8:00 - 9:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Uwaga! Wymagany jest co najmniej poziom języka B1.

Cele kursu

  1. PERFEKCYJNA WYMOWA – osiągnięcie płynnej i poprawnej wymowy w języku angielskim, z naciskiem na brytyjski akcent 2. POPRAWNA INTONACJA – doskonalenie umiejętności właściwej intonacji w zdaniach, co wpływa na naturalność i zrozumiałość w wymowie 3. KOREKTA BŁĘDÓW WYMOWY – identyfikacja i eliminacja indywidualnych błędów wymowy uczestników, aby osiągnąć wyższy poziom poprawności mówienia 4. PRAKTYKA DIALOGÓW I MONOLOGÓW – systematyczna praktyka dialogów i monologów w celu utrwalenia nowych umiejętności wymowy oraz rozwijania płynności mówienia

Tematyka kursu

  1. Podstawy fonetyki angielskiej: dźwięki i fonemy, zasady poprawnej artykulacji 2. Intonacja i rytm mowy: rola intonacji w przekazywaniu znaczenia, ćwiczenia poprawnej intonacji w zdaniach 3. Słownik wymowy: wybrane słowa z akcentem brytyjskim: zasady akcentowania i podziału wyrazów 4. Poprawa artykulacji i dykcji: Ćwiczenia skupione na poprawnej wymowie trudnych dla wielu osób dźwięków; praktyka minimalnych par kontrastujących 5. Dialogi i monologi: praktyka komunikacji w różnych kontekstach 6. Indywidualne korekty i praktyka domowa: indywidualne analizy i korekty błędów wymowy uczestników; zadania domowe wspierające regularną praktykę.

Efekty uczenia się

  1. Słuchacze opanowują płynną i poprawną wymowę dźwięków i fonemów w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem brytyjskiego akcentu 2. Słuchacze będą potrafili stosować właściwą intonację w zdaniach, co wpłynie na naturalność i zrozumiałość w mowie 3. Uczestnicy zidentyfikują i skorygują indywidualne błędy wymowy, osiągając wyższy poziom poprawności mówienia 4. Systematyczna praktyka dialogów i monologów umożliwi utrwalenie nowych umiejętności wymowy oraz rozwijanie płynności mówienia.

Metody pracy

  1. LEKCJE TEORETYCZNE – wykłady dotyczące podstaw fonetyki angielskiej i zasad poprawnej artykulacji 2. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – ćwiczenia wymowy skupione na poprawie konkretnych dźwięków 3. NAGRANIA DŹWIĘKOWE – rejestracja własnej mowy i odsłuchiwanie, aby świadomie pracować nad poprawą wymowy 4. PRAKTYKA INDYWIDUALNA – indywidualne zadania domowe skoncentrowane na konkretnych obszarach wymowy do poprawy 5. MATERIAŁY WIDEO I AUDIO – korzystanie z różnorodnych materiałów wideo i audio z autentycznymi nagraniami wymowy brytyjskiej.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.