Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Nauka języka hiszpańskiego od początku (A1.1)

Prowadzący: mgr Martin Stosik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 1.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 28

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 12:00 - 13:30
2. sobota 13.04.2024 12:00 - 15:00
3. sobota 20.04.2024 12:00 - 15:00
4. sobota 27.04.2024 12:00 - 15:00
5. sobota 11.05.2024 12:00 - 15:00
6. sobota 18.05.2024 12:00 - 15:00
7. sobota 8.06.2024 12:00 - 15:00
8. sobota 15.06.2024 12:00 - 15:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

słuchacz/ka uczy się języka hiszpańskiego na poziomie A1. Poznaje system gramatyczny języka, słownictwo oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Tematyka kursu

nauka języka hiszpańskiego (mówienie, gramatyka, pisanie, czytanie, słuchanie/rozumienie)

Efekty uczenia się

słuchacz/ka rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Metody pracy

arkusze pracy, prezentacje, aplikacje/strony internetowe, praca indywidualna/w grupie/parach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.