Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Nowi czy starzy sąsiedzi? O wpływie ukraińskich migracji przymusowych na losy Europy

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jakub Isański


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 5.04.2024 15:00 - 18:15
2. piątek 19.04.2024 15:00 - 18:15
3. piątek 17.05.2024 15:00 - 18:15
4. piątek 31.05.2024 15:00 - 18:15
5. piątek 14.06.2024 15:00 - 18:15
6. piątek 21.06.2024 15:00 - 18:15
7. piątek 28.06.2024 15:00 - 20:00

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

przekazanie słuchaczom wiedzy o wpływie migracji przymusowych z Ukrainy na życie codzienne w Europie.

Tematyka kursu

migracje przymusowe z Ukrainy w 2022 i wcześniej – przyczyny, przebieg, kierunki, konsekwencje, przyszłe scenariusze

Efekty uczenia się

Wiedza: przekazanie wiedzy na temat zjawiska współczesnych migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji przymusowych z Ukrainy; przekazanie wiedzy z zakresu socjologicznych teorii dotyczących procesów społecznych, ich przyczyn i konsekwencji oraz ich praktycznych zastosowań.

Umiejętności: Rozwinięcie umiejętności przygotowania i prezentowania projektu badawczego na wybrany temat oraz efektów pracy grupy; Rozwinięcie zdolności interpretacji wyników badań socjologicznych, oraz Wyrobienie umiejętności przygotowywania wystąpień z korzystaniem źródeł literaturowych. 

Kompetencje społeczne: rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Metody pracy

wykład interaktywny z prezentacjami multimedialnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny w formie prezentacji składającej się z 15 slajdów.