Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Nutrigenetyka czyli genetyczne podstawy diety

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 16:00 - 17:30
2. czwartek 11.04.2024 16:00 - 17:30
3. czwartek 18.04.2024 16:00 - 17:30
4. czwartek 25.04.2024 16:00 - 17:30
5. czwartek 9.05.2024 16:00 - 17:30
6. czwartek 16.05.2024 16:00 - 17:30
7. czwartek 23.05.2024 16:00 - 18:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z podstawami przekazywania informacji genetycznej oraz ich

powiązań z dietetyką. Zdobycie wiedzy na temat idei diety spersonalizowanej.

Analiza możliwości identyfikacji genów odpowiedzialnych za choroby  dietozależne

Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów oddziaływania między genami a składnikami diety.

Zaznajomienie z wpływem sposobu odżywiania na genom człowieka.

Wyjaśnienie roli składników odżywczych i ich znaczenia w powstawaniu chorób metabolicznych.

Przedstawienie wpływu czynników środowiskowych na podatność na choroby dietozależne.

Zapoznanie z testami nutrigenetycznymi stosowanymi w diagnostyce medycznej.

Tematyka kursu

Czy w zapisie DNA znajduje się odpowiedź co jeść, aby być zdrowym? Jakimi metodami genetycznymi można zbadać podatność na zaburzenia metaboliczne? Jak w oparciu o wyniki testów genetycznych opracowywać szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki żywieniowej? Czy badania genetyczne mogą wskazać źródło chorób dietozależnych? Jaka dieta jest dla nas najlepsza?

Efekty uczenia się

Po zakończonym kursie uczestnik:

- zna i rozumie strukturalną i funkcjonalną organizację DNA w jądrze komórkowym oraz potrafi opisać przyczyny powstawania i rodzaje uszkodzeń DNA

- zna terminologię stosowaną w badaniach nutrigenetycznych i nutrigenomicznych

- opisuje znaczenie składników odżywczych i zagrożenia związane z ich działaniem na poziomie molekularnym

- posiada wiedzę na możliwości diagnostyki genetycznej chorób dieto-zależnych.

- potrafi wskazać możliwości i ograniczenia nutrigenetyki

- rozumie zależności pomiędzy ekspresją genów a dietą

- potrafi krytycznie podejść do informacji dotyczących testów nutrigenetycznych

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.