Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Od ryjówki do wieloryba- dlaczego ssaki są tak bardzo zróżnicowane

Prowadzący: prof. dr hab. Leszek Rychlik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 590,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 17:00 - 19:15
2. wtorek 16.04.2024 17:00 - 18:45
3. wtorek 23.04.2024 17:00 - 18:45
4. czwartek 25.04.2024 17:00 - 19:15
5. wtorek 30.04.2024 17:00 - 18:45
6. wtorek 7.05.2024 17:00 - 18:45
7. czwartek 9.05.2024 17:00 - 19:15
8. wtorek 14.05.2024 17:00 - 18:45
9. czwartek 16.05.2024 17:00 - 19:15
10. wtorek 21.05.2024 17:00 - 18:45
11. czwartek 23.05.2024 17:00 - 19:15
12. czwartek 6.06.2024 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą o budowie, biologii i ekologii ssaków. Słuchacze poznają też mechanizmy ewolucyjne prowadzące do przystosowania się ssaków do rozmaitych środowisk i trybów życia oraz nisz ekologicznych, co przekłada się na ich wielkie zróżnicowanie. Ponadto celem kursu jest wyrobienie u słuchaczy chęci/potrzeby samodzielnego poszerzania wiedzy z tematyki przedmiotu w oparciu o fachową literaturę i filmy dokumentalne.

Tematyka kursu

Wtorek, 09.04.2024: Wykład 1 (3 godz. lekcyjne) – Podstawowe informacje o budowie i biologii ssaków.

Wtorek, 16.04.2024: Wykład 2 (2 godz.) – Ewolucja i zróżnicowanie taksonomiczne ssaków na świecie i w Polsce.

Wtorek, 23.04.2024: Wykład 3 (2 godz.) – Ssaki przystosowane do życia w wodzie i pod ziemią.

Czwartek, 25.04.2024: Ćwiczenia 1 (3 godz.) – Rozpoznawanie śladów i tropów naszych ssaków.

Wtorek, 30.04.2024: Wykład 4 (2 godz.) – Ssaki przystosowane do życia na drzewach i w lasach.

Wtorek, 07.05.2024: Wykład 5 (2 godz.) – Ssaki przystosowane do życia w warunkach chłodu i mrozu.

Czwartek, 09.05.2024: Ćwiczenia 2 (3 godz.) – Zróżnicowanie uzębienia ssaków a ich dieta.

Wtorek, 14.05.2024: Wykład 6 (2 godz.) – Ssaki przystosowane do życia w warunkach gorąca i suszy.

Czwartek, 16.05.2024: Ćwiczenia 3 (3 godz.) – Behawior ssaków (odwaga i eksploracja, dominacja międzygatunkowa, preferencje pokarmowe) – analiza nagrań wideo.

Wtorek, 21.05.2024: Wykład 7 (2 godz.) – Ssaki przystosowane do życia w agrocenozach i miastach - synantropizacja, synurbizacja i udomowienie ssaków.

Czwartek, 23.05.2024: Ćwiczenia 4 (3 godz.) – Przystosowania ssaków do różnych środowisk i trybów życia.

Czwartek, 06.06.2024: Ćwiczenia 5 (3 godz.) – Behawior a dobrostan i  opieka nad ssakami domowymi na przykładzie psów i kotów.

Efekty uczenia się

1) Słuchacz zna cechy różnicujące ssaki nalężące do poszczególnych podgromad i rzędów oraz opisuje bogactwo gatunkowe rzędów, w szczególności krajowej teriofauny.

2) Słuchacz zna zależności i interakcje między budowa i biologią wybranych gatunków ssaków a ich trybem i środowiskiem życia, zajmowaną niszą ekologiczną czy pozycją w łańcuchu troficznym.

3) Słuchacz potrafi właściwie interpretować różnorodności ssaków jako efekt ich dostosowania do różnych warunków środowiska i interakcji międzygatunkowych.

4) Słuchacz wykazuje aktywną postawę w prowadzeniu obserwacji , zarówno samodzielnie jaki i w zespole.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda ćwiczeniowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach, praca z tekstem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie pisemnej; połowa pytań w formie testu wyboru i połowa pytań tzw. otwartych.