Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Oswoić chemię

Prowadzący: dr Joanna Kurek


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 17.05.2024 17:00 - 19:00
2. piątek 24.05.2024 17:00 - 19:00
3. piątek 7.06.2024 17:00 - 19:00
4. piątek 14.06.2024 17:00 - 19:00
5. piątek 21.06.2024 17:00 - 19:00
6. piątek 28.06.2024 17:00 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- pokazanie, że chemia nie jest trudna

- omówienie podstawowych pojęć chemicznych, czyli warsztaty te są zarówno dla młodszych jaki i starszych pragnących ‘oswoić się’ z chemią

- chemia zaprezentowana w sposób łatwy i prosty do zrozumienia dla każdej grupy wiekowej, czyli nawet uczniów szkół podstawowych rozpoczynających przygodę z chemią

- przybliżenie zagadnień z otaczającego nas świata w ujęciu chemicznym

Tematyka kursu

- chemia: czym jest i dlaczego może wydawać się trudna

- pojęcia chemiczne w łatwym ujęciu np. atomy, cząsteczki, związki chemiczne,

- sposób przedstawienia budowy różnych związków za pomocą wzorów chemicznych,

- praktyczne zastosowania rożnych związków

 

Przykładowe tematy warsztatów:

Czy chemię da się lubić?

Atom, cząsteczka i związek chemiczny.

Jak łączą się atomy.

Praktyczne zastosowania związków chemicznych.

Sposoby rozdzielania substancji o różnym stanie skupienia.

Ciekawa chemia, czyli jak eksperyment pozwala zrozumieć różne reakcje.

Efekty uczenia się

- słuchacz umie rozpoznać i rozróżnić, które drobiny to atomy, cząsteczki, związki chemiczne (wprowadzenie podstawowych pojęć)

- słuchacz rozumie zależność pomiędzy budową cząsteczek danych związków, a wynikającymi z tego faktu właściwościami fizycznymi takimi jak stan skupienia, barwa, rozpuszczalność,

- słuchacz po odbyciu warsztatów umie wywnioskować jak właściwości fizyczne umożliwiają rozdzielanie substancji chemicznych.

Metody pracy

Spotkania (w formie zdalnej) trwają 2 godziny zegarowe rozpoczynają się  prezentacją teoretyczną omawianego w danym terminie tematu, a następnie obywa się część warsztatowa, czyli ćwiczenia, pokazy eksperymentów, zadania typu testowego do rozwiązywania przez Słuchaczy, dyskusja prowadzona przez prowadzącego, pytania na zakończenie do danego tematu i podsumowanie warsztatu.

Zagadnienia poruszane w warsztatach zostaną dopasowane do finalnie zebranej grupy wiekowej i jej dotychczasowej znajomości chemii

W związku z planem pracy zdalnej prowadzący będzie regularnie udostępniał materiały do danego tematu warsztatu przesyłając je odpowiednio wcześniej słuchaczom na wskazane adresy mailowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca testowa na koniec bloku zajęciowego w wyznaczonym terminie (nie później jak do 30 dni po ukończeniu kursu).