Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Owady w służbie kryminalistyki

Prowadzący: mgr Natalia Lis


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.04.2024 18:00 - 19:30
2. czwartek 11.04.2024 18:00 - 19:30
3. wtorek 16.04.2024 18:00 - 19:30
4. czwartek 18.04.2024 18:00 - 19:30
5. wtorek 23.04.2024 18:00 - 19:30
6. czwartek 25.04.2024 18:00 - 19:30
7. wtorek 30.04.2024 18:00 - 19:30
8. wtorek 7.05.2024 18:00 - 19:30
9. czwartek 9.05.2024 18:00 - 19:30
10. wtorek 14.05.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z informacjami na temat entomologii sądowej oraz wskazanie w jaki sposób informacje te mogą być wykorzystywane w rozwiązywaniu spraw kryminalistycznych.  

Tematyka kursu

 • Historia entomologii sądowej.
 • Owady nekrofilne – zapoznanie z taksonami występującymi na zwłokach.
 • Owady nekrofilne – dlaczego zwłoki są dla nich atrakcyjne? Zapoznanie z fizjologią oraz behawiorem owadów nekrofilnych.
 • Techniki zabezpieczania i przygotowywania owadów nekrofilnych do analiz.
 • Etapy rozkładu zwłok – jak zwłoki zmieniają się z czasem oraz skąd bierze się ich intensywny zapach?
 • Określanie czasu zgonu: metoda sukcesyjna oraz rozwojowa.
 • Omówienie przykładowych spraw kryminalnych rozwiązanych dzięki owadom nekrofilnym oraz technikom entomologii sądowej.
 • Zaniedbanie ludzi za życia a owady nekrofilne.
 • Entomologia sądowa a zmieniający się klimat.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

 • Zna i potrafi scharakteryzować wybrane gatunki owadów nekrofilnych oraz rozumie ich role w rozkładzie zwłok.
 • Zna techniki zabezpieczania i przygotowywania owadów do analiz.
 • Rozpoznaje etapy rozkładu zwłok i charakteryzuje zmiany fizjologiczne związane z tym procesem.
 • Potrafi wskazać różnice między metodą sukcesyjną a rozwojową i wykorzystać te metody do szacowania czasu zgonu.
 • Zna zastosowania owadów w kontekście pytań stawianych w kryminalistyce.
 • Zna czynniki ograniczające zastosowanie metod entomologicznych w szacowaniu czasu zgonu.
 • Rozumie wpływ zmieniającego się klimatu na entomologią sądową.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne z kartami pracy, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.