Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Perfumeria ósmą dziedziną sztuki

Prowadzący: prof. Izabela Nowak, dr Agnieszka Feliczak-Guzik


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 17:30 - 19:45
2. czwartek 19.10.2017 17:30 - 19:45
3. czwartek 26.10.2017 17:30 - 19:45
4. czwartek 9.11.2017 17:30 - 19:45
5. czwartek 16.11.2017 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie idei nowoczesnego perfumiarstwa, a w szczególności:

 • przekazanie wiedzy z zakresu:
  • składników zapachowych, właściwości fizykochemicznych w/w związków oraz zasad ich otrzymywania i wydzielania;
  • psychofizyki zapachu;
 • zapoznanie słuchaczy z metodami służącymi do izolacji substancji zapachowych oraz technikami mającymi na celu przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej substancji zapachowych.

Tematyka kursu

Od końca XVIII wieku pojęcie sztuki obejmowało dziedziny: architekturę, rzeźbę, malarstwo, muzykę, taniec i poezję (literaturę). W wieku XX dołączyła do nich siódma muza: kino, ale dopiero w 2010 roku twórca perfum Pierre Guillaume oraz krytyk Octavian Coifan określili perfumy jako dzieło sztuki. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną różne oblicza perfumiarstwa, które ulega wpływom odkryć na polu chemii zapachów. Omówione będą zasady tworzenia perfum, rozmaitość kreacji gatunków perfum, historia rozwoju opakowalnictwa, nowoczesne metody ekstrakcji substancji zapachowych i możliwość wykonywania „olfaktorycznych fotografii" umożliwiających przełożenie na język chemii aromatu składników zapachowych

Efekty kształcenia

 

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

 • skład chemiczny oraz rodzaje związków chemicznych występujących w perfumach;
 • technologia produkcji perfum;
 • nowoczesne metody ekstrakcji substancji zapachowych

 

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- umie wymienić teorie odczuwania zapachów;

- wskazuje najważniejsze grupy substancji zapachowych i odorantów oraz ich źródła;

- objaśnia sposoby wytworzenia kompozycji zapachowych oraz izolacji substancji zapachowych

 

Metody pracy

warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów