Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Perfumeria ósmą dziedziną sztuki

Prowadzący: prof. dr hab. Izabela Nowak, prof. UAM dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 450,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.04.2024 17:30 - 19:45
2. czwartek 25.04.2024 17:30 - 19:45
3. czwartek 9.05.2024 17:30 - 19:45
4. czwartek 16.05.2024 17:30 - 19:45
5. czwartek 23.05.2024 17:30 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie idei nowoczesnego perfumiarstwa, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy z zakresu:
    • składników zapachowych, właściwości fizykochemicznych w/w związków oraz zasad ich otrzymywania i wydzielania;
    • psychofizyki zapachu;
  • zapoznanie słuchaczy z metodami służącymi do izolacji substancji zapachowych oraz technikami mającymi na celu przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej substancji zapachowych.

Tematyka kursu

Od końca XVIII wieku pojęcie sztuki obejmowało dziedziny: architekturę, rzeźbę, malarstwo, muzykę, taniec i poezję (literaturę). W wieku XX dołączyła do nich siódma muza: kino, ale dopiero w 2010 roku twórca perfum Pierre Guillaume oraz krytyk Octavian Coifan określili perfumy jako dzieło sztuki. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną różne oblicza perfumiarstwa, które ulega wpływom odkryć na polu chemii zapachów. Omówione będą zasady tworzenia perfum, rozmaitość kreacji gatunków perfum, historia rozwoju opakowalnictwa, nowoczesne metody ekstrakcji substancji zapachowych i możliwość wykonywania „olfaktorycznych fotografii" umożliwiających przełożenie na język chemii aromatu składników zapachowych

Efekty uczenia się

 

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych :

  • skład chemiczny oraz rodzaje związków chemicznych występujących w perfumach;
  • technologia produkcji perfum;
  • nowoczesne metody ekstrakcji substancji zapachowych

 

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- umie wymienić teorie odczuwania zapachów;

- wskazuje najważniejsze grupy substancji zapachowych i odorantów oraz ich źródła;

- objaśnia sposoby wytworzenia kompozycji zapachowych oraz izolacji substancji zapachowych

 

Metody pracy

LABORATORIA z przygotowaniem do pracy w formie wykładowej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.