Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Pomoc psychologiczna bez tajemnic

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anna Słysz


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 140,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.04.2024 15:30 - 17:00
2. środa 17.04.2024 15:30 - 17:00
3. środa 24.04.2024 15:30 - 17:00
4. środa 8.05.2024 15:30 - 17:00
5. środa 15.05.2024 15:30 - 17:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi formami pomocy psychologicznej (założenia, cele), takimi jak: poradnictwo, psychoterapia, coaching, doradztwo zawodowe, promocja zdrowia, interwencja kryzysowa, grupy samopomocy, mediacje, socjoterapia.

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • Specyfika pomocy psychologicznej
 • Kompetencje psychologa, psychiatry i psychoterapeuty
 • Podstawowe formy pomocy psychologicznej i ich zastosowanie: poradnictwo, psychoterapia, coaching, doradztwo zawodowe, promocja zdrowia, interwencja kryzysowa, grupy samopomocy, mediacje, socjoterapia.

 

 • Wybrane metody i techniki z zakresu pomocy psychologicznej
 • Główne nurty współczesnej psychoterapii
 • Badania nad skutecznością psychoterapii
 • Analiza wybranych przypadków w obszarze pomocy psychologicznej

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • zna podstawowe formy pomocy psychologicznej i rozumie ich zastosowanie
 • potrafi określić specyfikę pracy psychologa, psychiatry i psychoterapeuty
 • potrafi wskazać podobieństwa i różnice między pomocą psychologiczną a psychoterapią
 • zna podstawowe założenia głównych nurtów współczesnej psychoterapii

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza materiałów filmowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.