Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Pozytywnie negatywne USA, czyli Ameryka w oczach Polaków

Prowadzący: dr Maciej Laskowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 13:30 - 16:30
2. sobota 13.04.2024 13:30 - 16:30
3. sobota 20.04.2024 13:30 - 16:30
4. sobota 27.04.2024 13:30 - 16:30
5. sobota 11.05.2024 13:30 - 16:30
6. sobota 18.05.2024 13:30 - 16:30
7. sobota 25.05.2024 13:30 - 16:30
8. sobota 1.06.2024 12:00 - 13:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie kursantów z ważniejszymi wydarzeniami, postaciami i zagadnieniami z zakresu kultury USA, obalenie niektórych mitów na temat USA, zachęcenie do rozwijania umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych, rozwijanie postawy otwartości na różnorodność kulturową oraz osłuchanie się z językiem angielskim.

UWAGA! Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie A2.

Tematyka kursu

  1. USA w oczach Polaków – fakty i mity

(co myślimy, czujemy i wiemy na temat USA; kim jest „typowy” Amerykanin; odkrycie Ameryki; edukacja w USA; Dziki Zachód; podstawowa terminologia; geografia USA).

  1. Od Syberii do księżyca – historia USA

(początki cywilizacji na kontynencie amerykańskim; angielskie kolonie w Ameryce Północnej; droga do niepodległości; tworzenie się narodu amerykańskiego; ekspansja na zachód; wojna secesyjna i okres rekonstrukcji; rdzenni i kolorowi Amerykanie; wielka imigracja).

  1. Policjant Świata – USA jako supermocarstwo

(USA – współczesne mocarstwo; polityka zagraniczna USA; konflikty XX wieku; amerykanizacja: wady i zalety).

Efekty uczenia się

Uczestnik po skończeniu kursu:

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury USA oraz jej powiązań z kulturą powszechną i polską

- potrafi wyjaśnić i zaprezentować w sposób logiczny najważniejsze okoliczności kultury, które ukształtowały USA jako naród i państwo

- potrafi odróżnić fakty od powielanych, stereotypowych i mylnych wyobrażeń na temat USA

- wykazuje się otwartością i refleksyjnością wobec odmiennych poglądów oraz rozumie interpretacyjny charakter wiedzy i faktów kulturowych skutkujący koniecznością ciągłej weryfikacji i poszerzania wiedzy.

Metody pracy

- metoda podająca

- burza mózgów

- praca indywidualna

- praca w grupie

 

Wykładowca udostępnia większość potrzebnych materiałów w wersji cyfrowej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.