Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Sé comunicarme en español. Subjuntivo (parte 2)- kurs j. hiszpańskiego B1.1.

Prowadzący: mgr Bernadeta Krysztofiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 22.04.2024 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 29.04.2024 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 6.05.2024 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 13.05.2024 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 20.05.2024 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 27.05.2024 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 3.06.2024 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 10.06.2024 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 17.06.2024 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 24.06.2024 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się j. hiszpańskim na poziomie A2 plus, czyli  potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych i pragną doskonalić swoje umiejętności poprzez poszerzenie słownictwa i pracę nad płynnością i poprawnością wypowiedzi. Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale także wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia mini-dyskusji oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji. Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe, jednak  najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, swobodę wypowiedzi, tak, aby bez wysiłku używać poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych w życiu codziennym.

 

 

 

Tematyka kursu

 

 

Poszerzamy słownictwo oraz doskonalimy umiejętności gramatyczne, tak aby usprawnić komunikację. Tematyka zajęć odpowiada poziomowi A2 plus /B1, jednak szczególną uwagę poświęcimy trybowi łączącemu Subjuntivo w czasie teraźniejszym i przeszłym:

 

 - Tryb rozkazujący ( wszystkie osoby)

 

 - Tryb łączący: Presente de Subjuntivo  w:

 

  1. a) zdaniach celowych z bezokolicznikiem lub Presente de Subjuntivo
  2. b) zwrotach wyrażających wątpliwość i możliwość
  3. c) pierwszym typie zdania warunkowego
  4. d) z czasownikami, które wskazują gusta, opinie lub uczucia

-  Powtarzanie lub streszczenie otrzymanej informacji oraz przekazanie informacji stosując mowę zależną (użycie Presente de Subjuntivo y  Pretérito Imperfecto de Subjuntivo)

 

 + słownictwo niezbędne dla komunikacji i rozumienia tekstów na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

 

 

 

 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu , słuchacz będzie posiadał odpowiednią do poziomu wiedzę językową w obszarze tematyki objętej kursem oraz wiedzę interkulturową, pozwalającą na radzenie sobie z komunikacją w sytuacjach dnia codziennego. Będzie rozumiał wypowiedzi na temat wydarzeń z życia codziennego, potrafił prezentować i argumentować swoje stanowisko podając argumenty za i przeciw, udzielać porad, usprawiedliwiać się stosując różne czasy lub struktury, negocjować plany oraz rozumiał teksty czytane i słuchane w zakresie problematyki związanej ze swoim otoczeniem.

Metody pracy

Spotkania odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o materiały autorskie. Słuchacze zachęceni zostaną do przełamania bariery językowej  czego następstwem będzie swoboda wypowiedzi na tematy z życia codziennego (objęte tematyką kursu). Kluczowe będzie stymulowanie aktywności uczących się, tak aby mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania i wyciągania wniosków. Zostaną wykorzystane następujące narzędzia: materiały audio-wideo, materiały autentyczne, ćwiczenia interaktywne, wybrane elementy z podręczników do nauki j.hiszp., ćwiczenia autorskie, quizlet.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy.