Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Słowa mają moc. Zmieniając słowa zmieniasz... - warsztaty z komunikacji intrapersonalnej i interpersonalnej

Prowadzący: dr Liliana Kortus


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.04.2024 17:30 - 19:45
2. wtorek 23.04.2024 17:30 - 19:45
3. wtorek 7.05.2024 17:30 - 19:45
4. wtorek 14.05.2024 17:30 - 19:45
5. wtorek 21.05.2024 17:30 - 19:45
6. wtorek 28.05.2024 17:30 - 19:45
7. wtorek 4.06.2024 17:30 - 19:45
8. wtorek 11.06.2024 17:30 - 19:45
9. wtorek 18.06.2024 17:30 - 19:45
10. wtorek 25.06.2024 17:30 - 19:45

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną, korzystając z Empatycznego dialogu, opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC – Nonviolent communication)  Marshalla Rosenberga. Uczestnicy w szczególności będą poszerzać kompetencje w zakresie:

 • rozumienia samego siebie i rozumienia innych;
 • komunikowania o ważnych dla siebie sprawach w jasny i otwarty sposób, unikając pretensji i wszczynania kłótni;
 • wypracowywania porozumienia zgodnego z zasadą „win-win”, zarówno w relacji z sobą jak i z innymi.

Tematyka kursu

Każdy człowiek, potrzebuje być zaakceptowanym, zauważonym, wysłuchanym, uwzględnionym, docenionym, …  Często, dynamika życia utrudnia zaopiekowanie ww. potrzeb, w związku z tym, nieodłącznym elementem funkcjonowania ludzi, są różne sytuacje problemowe, czy konfliktowe. 

W celu budowania coraz bardziej satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, których podstawą jest komunikacja, służąca spotkaniu w miejscu potrzeb każdej ze stron konfliktu, istotna jest umiejętność empatycznej komunikacji.

W związku z powyższym, w trakcie spotkań będziemy:  

 • szukać rozwiązań problemów i konfliktów, zamiast winnych,
 • słuchać i słyszeć nawzajem swoje potrzeby, zamiast dociekać kto „ma rację”,
 • rozwijać umiejętność odczytywania swoich emocji i rozumienia emocji drugiej strony,
 • budować przestrzeń sprzyjającą otwartemu wypowiadaniu swoich pomysłów, które są brane pod uwagę i mogą być kluczowe w dochodzeniu do porozumienia,
 • budować kulturę empatycznego dialogu opartego na NVC.

Efekty uczenia się

Uczestnik spotkań:

 • Wymienia założenia komunikacji opartej o metodę Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC);
 • Rozpoznaje wypowiedzi utrudniające komunikację i / lub będące blokadami w komunikacji;
 • Nazywa doświadczane emocje, rozpoznaje potrzeby i odróżniania je od strategii;
 • Uważnie i aktywnie słucha swojego rozmówcy;
 • Towarzyszy, osobom chcącym dojść do porozumienia, w formułowaniu faktów, nazywaniu doświadczanych emocji, w rozpoznawaniu potrzeby i wypracowaniu najlepszych strategii na ich zaspokojenie;
 • Określa kierunek dalszego samokształcenia i samorozwoju w zakresie satysfakcjonującej komunikacji.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, wspólna analiza przykładów podawanych przez uczestników spotkań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- egzamin ustny z zakresu stosowania wiedzy poznanej w trakcie spotkań