Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Tworzenie geowizualizacji w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) z elementami gamingu

Prowadzący: dr inż. Łukasz Halik


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 17:00 - 19:30
2. czwartek 11.04.2024 17:00 - 19:30
3. czwartek 18.04.2024 17:00 - 19:30
4. czwartek 25.04.2024 17:00 - 19:30
5. czwartek 9.05.2024 17:00 - 19:30
6. czwartek 16.05.2024 17:00 - 19:30
7. czwartek 23.05.2024 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom potencjału wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality, VR) oraz możliwości gamifikacji geowizualizacji stworzonych na podstawie istniejących danych przestrzennych. Technologia VR wykorzystuje między innymi gogle VR (wyświetlacze nagłowne), aby prezentować treści audiowizualne wygenerowane komputerowo bezpośrednio przed oczami użytkownika. Ten sposób prezentacji treści blokuje odbiór bodźców audiowizualnych ze świata realnego, umożliwia użytkownikowi osiągnięcie wysokiego poziomu „obecności” (presence) w środowisku wirtualnym, niekiedy porównywana jest ona przez odbiorców z odczuciem fizycznej obecności w miejscu, które ogląda się dzięki goglom VR.

Tematyka kursu

Podczas praktycznej części kursu skupimy się na stworzeniu interaktywnych geowizualizacji powierzchni Ziemi w postaci panoram 360o oraz modeli 3D, które eksplorować będzie można w najbardziej naturalny dla człowieka sposób czyli z perspektywy pieszego. Wykorzystamy własne dane oraz te zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Aplikacje VR będą oparte na możliwościach biblioteki A-Frame bazującej na standardzie webXR tzn. będą wyświetlane bezpośrednio w przeglądarce internetowej komputera/gogli VR.

Pomimo iż kurs organizowany jest on-line jeśli wszyscy uczestnicy wyrażą taką chęć będzie istniała możliwość fizycznego spotkania się w ramach kursu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM (Poznań, ul. Krygowskiego 10) w celu prezentacji i przetestowania możliwości różnych gogli VR: Oculus Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3.

Tematyka kursu (część teoretyczna):
- historia rozwoju prac nad technologią VR
- bazy danych przestrzennych i ich wykorzystanie w tworzeniu geowizualizacji świata realnego
- urządzenia umożliwiające wyświetlanie geowizualizacji w technologii VR (gogle VR)
- środowiska programowania/biblioteki umożliwiające implementację technologii VR
- panoramy 360o oraz modele 3D w technologii VR

Efekty uczenia się

Uczestnik będzie w stanie poprawnie zdefiniować różnice między wiodącymi sposobami komunikacji człowiek-komputer oraz dobrać odpowiednie środowisko programowania służące do stworzenia geowizualizacji działającej w przeglądarce internetowej w technologii wirtualnej rzeczywistości (webXR). Uczestnik będzie potrafił samodzielnie stworzyć prostą geowizualizację 3D w systemie VR działającą na goglach VR.

Metody pracy

Mile widziane jest, aby osoby, które chcą uczestniczyć w kursie znały podstawy języka HTML służącego do tworzenia stron internetowych. Ćwiczenia będą miały charakter praktyczny i będą wykonywane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams na własnych komputerach uczestników. Uczestnicy w ramach zajęć wykonają kilka samodzielnych projektów. Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane na darmowej platformie Glitch (https://glitch.com) i w oprogramowaniu:
   - QGIS (https://qgis.org)
   - Blender (https://www.blender.org)
   - Gimp (https://www.gimp.org)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna z części wykładowej oraz projektowa z części praktycznej