Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Wprowadzenie do kultury i historii Chorwacji

Prowadzący: mgr Michał Kucharski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 17:00 - 19:30
2. poniedziałek 15.04.2024 17:00 - 19:30
3. poniedziałek 22.04.2024 17:00 - 19:30
4. poniedziałek 29.04.2024 17:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.05.2024 17:00 - 19:30
6. poniedziałek 13.05.2024 17:00 - 19:30
7. poniedziałek 20.05.2024 17:00 - 19:30
8. poniedziałek 27.05.2024 17:00 - 19:30
9. poniedziałek 3.06.2024 17:00 - 19:30
10. poniedziałek 10.06.2024 17:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Poszerzenie wiedzy o kulturze i historii Chorwacji słuchaczy i ćwiczenie umiejętności analizy tekstów źródłowych oraz literackich.

Tematyka kursu

Historia Chorwacji od X do XXI wieku; związki z Węgrami i Polską; okupacja i walka z Turkami; zagadnienie chorwackiego terytorium a pojęcie chorwackiego narodu; ruch iliryjski; królestwo SHS i Jugosławii; chorwacki faszyzm i czasy komunizmu; odzyskanie niepodległości i wojna w byłej Jugosławii; literatura renesansu i baroku; odrodzenie narodowe i okres międzywojenny; związki kultury i reżimów totalitarnych; nowa świadomość literacka lat 90.

Efekty uczenia się

Umiejętność pisania tekstów krytycznoliterackich i analitycznych w temacie historii; znajomość kluczowych wydarzeń i sytuacji społecznej w Chorwacji od X do XXI wieku; znajomość kluczowych dzieł literackich lub ich fragmentów charakterystycznych dla literatury kraju.

Metody pracy

Warsztat – praca z tekstem literackim i krytycznym; rozmowa wokół tekstów kultury (film, sztuka wizualna, muzyka); analiza tekstów źródłowych, historycznych w zespołach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna.