Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Wstęp do genealogii

Prowadzący: mgr Joanna Lubierska-Lewandowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 15.04.2024 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 22.04.2024 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 29.04.2024 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.05.2024 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 13.05.2024 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 20.05.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest wprowadzenie do genealogii jako nauki pomocniczej historii, ukazanie jej rozwoju na przestrzeni wieków, omówienie źródeł genealogicznych pod kątem przydatności w badaniach, a także ukazanie współczesnego wymiaru genealogii m.in. poprzez rolę towarzystw genealogicznych, czy liczne odniesienia w literaturze, filmie i programach rozrywkowych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Termin, przedmiot i cele genealogii, historia genealogii, rozwój dawnego nazewnictwa określającego stosunki rodzinne, słowniczek podstawowych pojęć w genealogii
  2. Nauki pomocnicze historii – definicja i podział, źródła historyczne i genealogiczne – definicje i podział
  • Metodologia historii, metody ustalania faktów historycznych, ustalanie filiacji, chronologii, przynależność klasowa, krytyka źródeł historycznych
  1. Polscy genealodzy i heraldycy oraz fałszerze
  2. Interdyscyplinarność genealogii
  3. Współczesne polskie towarzystwa genealogiczne (problemy i wyzwania)
  • Genealogia w kulturze masowej
  • Internetowe bazy danych i wyszukiwarki nazwisk

Efekty uczenia się

Słuchacze po zakończeniu kursu będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu genealogii, jej miejsca wśród nauk pomocniczych historii, będą znali i umieli skorzystać z wyszukiwarek nazwisk i internetowych baz danych, na przykładzie książek, filmów i programów telewizyjnych zobaczą również do jak wielu dziedzin życia przenika i jak często jest obecna w codziennej rzeczywistości.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół istotnych z punktu widzenia uczestników zagadnień.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna (4-5 stron) na temat swoich, dotychczas prowadzonych poszukiwań genealogicznych.