Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Wybrane aspekty fonetyki angielskiej (wariant brytyjski) z grami i materiałami popkulturowymi

Prowadzący: mgr Dominika Sulka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 18:30 - 20:00
2. środa 10.04.2024 18:30 - 20:00
3. środa 17.04.2024 18:30 - 20:00
4. środa 24.04.2024 18:30 - 20:00
5. środa 8.05.2024 18:30 - 20:00
6. środa 15.05.2024 18:30 - 20:00
7. środa 22.05.2024 18:30 - 20:00
8. środa 29.05.2024 18:30 - 20:00
9. środa 5.06.2024 18:30 - 20:00
10. środa 12.06.2024 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest poprawa wymowy, uwrażliwienie na wybrane procesy zachodzące w naturalnej mowie i lepsze zrozumienie języka mówionego. Celem pośrednim jest uświadomienie korzyści płynących z pracy nad wymową i wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na dalszą, samodzielną naukę przy wykorzystaniu narzędzi online i dedykowanych technik ćwiczeniowych.

Kurs skierowany jest do osób posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B1.

Tematyka kursu

Choć część zagadnień aplikuje się również do wariantu amerykańskiego, kurs jest oparty na materiałach z popkultury brytyjskiej i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Najczęściej błędnie wymawiane słowa angielskie
  2. Transkrypcja fonetyczna – do czego się przydaje i jak z niej korzystać nie będąc filologiem
  3. Dźwięczność
  4. TH: dźwięczne /ð/ i bezdźwięczne /θ/
  5. /ŋ/ w końcówce -ing i nie tylko
  6. Kiedy w akcencie brytyjskim nie wymawia się /r/

r łączące i intruzyjne

  1. Łączenie wyrazów
  2. Samogłoska schwa /ə/ i długość samogłosek

Wprowadzenie do słabych form

  1. Elizja i zwarcie krtaniowe
  2. Podsumowanie omówionych zagadnień i ćwiczeń do dalszej, samodzielnej pracy

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student ma świadomość, że dźwięki w języku angielskim różnią się od dźwięków w języku polskim. Słuchacz lepiej wychwytuje ze słuchu dźwięki i zjawiska fonetyczne omówione podczas kursu. Jest w stanie wyprodukować je podczas czytania zdań i w ma więcej śmiałości, by używać ich w rozmowie. Ponadto, rozumie rolę, jaką poprawna wymowa odgrywa w skutecznej komunikacji i jest wyposażony w zestaw narzędzi i technik do samodzielnej nauki.

Metody pracy

Gry, praca z materiałem dźwiękowym pochodzącym z wywiadów ze znanymi osobami posługującymi się brytyjskim angielskim i materiałów popkulturowych, grupowe intensywne ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów opartych o listę 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim, ćwiczenia konwersacyjne z informacją zwrotną, zastosowanie nagrań i narzędzi online do ćwiczeń, które słuchacz może potem wykonywać samodzielnie.

Ze względu na charakterystykę tego kursu, proszę upewnić się, że kamerka i mikrofon działają.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Czytanie materiałów z kursu i krótka rozmowa ewaluowane pod kątem poprawnej produkcji dźwięków i procesów przerobionych podczas kursu.