Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Wymowa brytyjska w praktyce

Prowadzący: dr Maciej Laskowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 10:00 - 13:00
2. sobota 13.04.2024 10:00 - 13:00
3. sobota 20.04.2024 10:00 - 13:00
4. sobota 27.04.2024 10:00 - 13:00
5. sobota 11.05.2024 10:00 - 13:00
6. sobota 18.05.2024 10:00 - 13:00
7. sobota 25.05.2024 10:00 - 13:00
8. sobota 1.06.2024 10:00 - 11:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

- poprawa wymowy języka angielskiego w wersji brytyjskiej (akcentu w wyrazie, akcentu zdaniowego, rytmu, intonacji i iloczasu)

- rozpoznanie podstawowych różnic pomiędzy wersją brytyjską i amerykańską w wymowie j. angielskiego

- polepszenie płynności wymowy

- stosowanie form słabych i mocnych

- wprowadzenie terminologii z zakresy fonetyki

- ćwiczenie transkrypcji

Uwaga! Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie A2.

Tematyka kursu

Produkcja i opis angielskich samogłosek (w tym dwugłosek i trzygłosek):

2)         Prozodia – akcent, rytm, intonacja i iloczas

3)         Porównanie wersji brytyjskiej do amerykańskiej w wymowie j. angielskiego

4)         Minimal pairs – zestawienie dwóch wyrazów, które różnią się tylko jednym dźwiękiem

5)         Ash, th i inne kłopotliwe dźwięki w j. angielskim

6)         Weak and strong forms – formy słabe i mocne w wymowie

7)         Rhythm – rytm w zdaniu

8)         Fluency - ćwiczenia na płynność wymowy

 

Efekty uczenia się

Uczestnik po skończeniu kursu:

- wie jakie są charakterystyczne dźwięki dla języka angielskiego i jak je odczytać w transkrypcji

- potrafi rozróżniać samogłoski, spółgłoski, dyftongi oraz tryftongi charakterystyczne dla języka angielskiego

- jest gotów do swobodnego komunikowania się w języku angielskim z rodzimymi użytkownikami tego języka

Metody pracy

- metoda podająca

- praca indywidualna

- praca w grupie

Wykładowca udostępnia większość potrzebnych materiałów w wersji cyfrowej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.