Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Wystąpienia publiczne w biznesie w kontekście wielokulturowym, czyli jak się sprzedać w globalnej wiosce?

Prowadzący: dr Artur Urbaniak


Liczba godzin: 14


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.04.2024 18:00 - 19:30
2. środa 17.04.2024 18:00 - 19:30
3. środa 24.04.2024 18:00 - 19:30
4. środa 8.05.2024 18:00 - 19:30
5. środa 15.05.2024 18:00 - 19:30
6. środa 22.05.2024 18:00 - 19:30
7. środa 29.05.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- nabycie umiejętności prezentowania na forum publicznym w oparciu o najnowsze światowe trendy;

- przezwyciężenie lęku przed wystąpieniami publicznymi;

- zgłębienie lingwistycznych technik oddziaływania i manipulacji;

- podniesienie umiejętności autoprezentacji;

- poznanie własnego ciała i głosu jako narzędzi prezentacji;

- poznanie zasad rządzących wystąpieniami publicznymi w kontekście wielokulturowym.

Tematyka kursu

Według badań jedną z kluczowych umiejętności pożądanych współcześnie na rynku pracy (w obrębie tzw. umiejętności miękkich) jest umiejętność komunikowania się z odbiorcami na forum publicznym, czyli podczas spotkań oficjalnych, prezentacji czy zebrań. Oznacza to, że od współczesnych liderów oczekuje się wysoko rozwiniętych zdolności autoprezentacji, zarządzania swoim ciałem i głosem oraz radzenia sobie z tremą w kontekście wystąpień publicznych. Ponadto, przydaje się również umiejętność zjednywania sobie odbiorców i pozyskiwania ich sympatii. Zauważono bowiem, że jeśli mówca cieszy się popularnością (w języku angielskim funkcjonuje termin likeability, oznaczający zestaw cech, które sprawiają, że kogoś lubimy), to intuicyjnie wzrasta nasz poziom zaufania do takiej osoby. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami współcześnie wykorzystywanymi w autoprezentacji oraz podczas wystąpień publicznych. W czasie spotkań uczestnicy poznają własne ograniczenia, przezwyciężą lęk przed wystąpieniami publicznymi, a także nabędą nowych, atrakcyjnych interpersonalnie umiejętności w zakresie prezentowania. Tematy spotkań obejmą również takie zagadnienia, jak: elementy storytellingu, komunikowanie niewerbalne i zarządzanie głosem, frazy służące podniesieniu efektywności komunikowania się, budowanie relacji z odbiorcami, nowoczesne narzędzia i platformy do tworzenia prezentacji, radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi i nieprzewidzianymi sytuacjami w kontekście wystąpień publicznych.   

Efekty uczenia się

- uczestnicy poznają zasady storytellingu oraz triki związane z przykuwaniem uwagi;

- uczestnicy nauczą się jak przedstawić prezentację w zgodzie z najnowszymi światowymi trendami (z uwzględnieniem zasad storytellingu, w oparciu o standardy znane z TED Talks, czy Toastmasters);

- uczestnicy poszerzą swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i budowania relacji (zjednywania sobie odbiorców).

- uczestnicy poznają techniki lingwistyczne, służące efektywnej komunikacji.

Metody pracy

Metoda sokratejska; metoda aktywizująca; metoda projektowa; metoda warsztatowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (8h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przedstawienie krótkiej prezentacji na zadany temat w oparciu o zasady omówione podczas spotkań.